Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 11η του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19:00΄  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί έγκρισης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2020

2. Περί έγκρισης αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (ΔΛΤΑ) για το έτος 2020

3. Αντικατάσταση μέλους στον Μηχανισμό Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αίγινας» (Σχετική η υπ’ αριθμ. 124/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

4. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή έτοιμων γευμάτων (πασχαλινό γεύμα), καθημερινά γεύματα από την Περιφέρεια Αττικής προς ευπαθείς ομάδες των δήμων της Περιφέρειας Αττικής, μεταξύ αυτών και του Δήμου Αίγινας

5. Κατανομή επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων (Β΄ Κατανομή 2020)

6. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 66/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΓ51Ω68-Κ6Ν) ως προς τον κλάδο – ειδικότητα των υπαλλήλων ύδρευσης οι οποίοι εντάσσονται στο εικοσιτετράωρης βάσης ωράριο εργασίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας

7. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αίγινας

8. Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής του Δήμου ενόψει του εορτασμού διακοσίων χρόνων από την Ελληνική επανάσταση του 1821

9. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (ΔΕΠΙΣ) Δήμου Αίγινας

10. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής, ως συλλογικού πειθαρχικού οργάνου, κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/07

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share