Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 64 Ν. 3852 /2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Αίγινα 09/6 /2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. 6438
Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ

Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας

Δήμαρχο Δήμου Αίγινας

Ε ν τ α ύ θ α
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 64 Ν. 3852 /2010)

Καλείστε να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 13η του μηνός Ιουνίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00’, προκειμένου να προβούμε, στην:
Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 64 Ν. 3852 /2010) λόγω παραίτησης της κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνης από Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας