Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (23/10/2020 – 19:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 23η του μηνός Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 19:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2021. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Περί προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης για το 2021. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3. Περί προσδιορισμού του τέλους κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

4. Περί καθορισμού συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2021. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

5. Περί καθορισμού δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

6. Περί καθορισμού δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

7. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2020. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

8. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μελετών για το έργο: «Ανάπλαση Καποδιστριακών διαδρομών και παραλιακού μετώπου στην πόλη της Αίγινας» Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

9. Περί απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος των πληττόμενων οικονομικά επιχειρήσεων που στεγάζονται σε μισθωμένα δημοτικά ακίνητα. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

10. Περί επέκτασης του ωραρίου εργασίας σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

11. Περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση Δημοτικών Δρόμων του Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος

12. Περί παροχής οικονομικών κινήτρων Δήμου Αίγινας για την προσέλκυση και την κάλυψη μιας θέσης Παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

13. Περί ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για το έτος 2021. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

14. Σύσταση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για πρόστιμα που επιβάλλονται επί βεβαιωμένων παραβάσεων του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου μας και τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού ύδρευσης επ’ αυτού (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 24/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Για οποιαδήποτε πληροφορία τα μέλη του Δ.Σ παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς μαζί μου. Επίσης με την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου στο τηλ. 22973-20019.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share