Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (24/11/2020 – 18:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 24η του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 18:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2020. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 2. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Γ’ τριμήνου έτους 2020. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 3. Περί έγκρισης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αίγινας έτους 2020. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 4. Περί έγκρισης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2020. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας
 5. Περί έγκρισης απευθείας μίσθωσης γεώτρησης για την κάλυψη αναγκών υδροδότησης του Δήμου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος
 6. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδοποιίας νήσου Αίγινας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος
 7. Περί έγκρισης υποβολής αιτήματος προς το ΡΑΚΕΙΟ κληροδότημα για την απευθείας εκμίσθωση προς το Δήμο Αίγινας αγρού εκτάσεως 1262 τ.μ. μετά των παλαιών κτισμάτων που βρίσκονται εντός αυτού,στη θέση “ΟΜΟΡΦΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ” Αγίων Ασωμάτων Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 8. Περί εξέταση αιτήματος της Αγγελική Κουμπενά-Σταμάτη για την απόδοση τιμής στον Νικόλαο Κουμπενά ο οποίος υπήρξε θύμα πολέμου το έτος 1941. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 9. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο άφιξης – ορκωμοσίας του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια στην Αίγινα την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 και την καθιέρωση πάγιας ημέρας διεξαγωγής των εορταστικών εκδηλώσεων της συγκεκριμένης επετείου, που προτείνεται να είναι Κυριακή, κατά το χρονικό διάστημα από 20-26 Ιανουαρίου  εκάστου έτους. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 10. Περί αντικατάστασης τακτικού μέλους από την Συντονιστική Επιτροπή του Δήμου ενόψει του εορτασμού διακοσίων χρόνων από την Ελληνική επανάσταση του 1821 (Σχετ, οι υπ’ αριθμ. 65/2020 και 80/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου) Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 11. Περί συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στον πανελλήνιο συντονισμό ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού για την ματαίωση του χωροταξικού σχεδιασμού για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share