Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου ΤΑΚΤΙΚΗ (11/01/2021 – 19:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 11η του μηνός Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19:30΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας έτους 2021. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ

2. Λήψη απόφασης για καθιέρωση ωραρίου εργασίας στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Περί έγκρισης τοποθέτησης Σταθμών Δημόσιας Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Περί έγκρισης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

5. Έγκριση δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στον Δήμο Αίγινας, ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον υπηρεσίες και εξουσιοδότηση Δημάρχου Αίγινας για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σκαλτσιώτης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share