Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 64 Ν. 3852 /2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αίγινα 30/6 /2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    Αριθμ. Πρωτ. 9697
Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ
Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 64 Ν. 3852 /2010)

Καλείστε να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας

Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 04η του μηνός Ιουλίου

έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00’, προκειμένου να προβούμε, στην:

Α. Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 64 Ν. 3852 /2010) λόγω παραίτησης

της κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνης από Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β. Εκλογή αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας στην Οικονομική Επιτροπή για το

απομένον χρονικό διάστημα της πρώτης περιόδου της τρέχουσας δημοτικής θητείας (άρθρο 74 του

Ν. 3852/10 )

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας