Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (20/4/2021 – 20:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 20η του μηνός Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 20:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (20:00΄ έως 21:00΄)

1. Περί έγκρισης τοποθέτησης νέου εναέριου Υ/Π για την ηλεκτροδότηση του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Υποβολή αίτησης στον ΟΑΕΔ για υπαγωγή του Δήμου Αίγινας στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημόσιου Τομέα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (Δημόσια πρόσκληση Νο 11/2017 όπως τροποποιήθηκε μετά την έκδοση της ΚΥΑ με αριθμό οικ. 28011/635/2020-ΦΕΚ 2855/Β/2020). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Εξέταση αιτήματος της Μούρτζη Ελένης, κατοίκου της Κοινότητας Πέρδικας, για την παροχή σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή κιοσκιού έμπροσθεν του καταστήματός της. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

4. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητή του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Δήμο μας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share