Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου  την 04η του μηνός Ιουλίου έτους 2016

Βαθμός προτεραιότητας:  ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αίγινα, 30 Ιουνίου 2016  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 9699
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                              

                                      κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας

                                              κ.  Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας

                                        κ.  Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,  Βαθέος, Κυψέλης  και  Μεσαγρού

                                        κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 04η του μηνός Ιουλίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

 

 1. Έγκριση  του 1ου Α.Π.Ε. που αφορά το έργο: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΟΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

 

 1. Έγκριση παράτασης για την εκτέλεση του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΟΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

 

 1. Περί έγκρισης επικαιροποίησης κανονισμού καθαριότητας Δήμου Αίγινας

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

 

 1. Περί έγκρισης επικαιροποίησης κανονισμού ύδρευσης Δήμου Αίγινας

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

 

 1. Περί παραχώρησης αιγιαλού στην Αγ. Μαρίνα της Δ.Κ Μεσαγρού (Σχετική η από 30.06.2016 σύμβαση μίσθωσης αιγιαλών μεταξύ Δήμου Αίγινας και ΕΤΑΔ Α.Ε)

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 

 1. Περί παραχώρησης τμήματος αιγιαλού στην ακτή Καραντίνα – πλαζ «ΑΥΡΑ» (Σχετική η από 30.06.2016 σύμβαση μίσθωσης αιγιαλών μεταξύ Δήμου Αίγινας και ΕΤΑΔ Α.Ε)

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 

 1. Περί παραχώρησης τμήματος αιγιαλού στην πλαζ Παναγίτσας (Σχετική η από 30.06.2016 σύμβαση μίσθωσης αιγιαλών μεταξύ Δήμου Αίγινας και ΕΤΑΔ Α.Ε)

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 1. Περί παραχώρησης τμήματος αιγιαλού στην περιοχή του όρμου «Κρυπτός Λιμένας» (Σχετική η από 30.06.2016 σύμβαση μίσθωσης αιγιαλών μεταξύ Δήμου Αίγινας και ΕΤΑΔ Α.Ε)

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 

 1. Επανεξέταση της υπ’ αριθμ. 103/2013 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 

 1. Επανασυγκρότηση επιτροπής για την διάθεση και τον έλεγχο των κοινοχρήστων χώρων (Σχετική η υπ’ αριθμ. 40/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 

 1. Ανακήρυξη Δήμων και Περιφερειών σε ελεύθερες ζώνες από τις συμφωνίες ΤΤΙP-CETA-TISA (περιοχές ΤΤΙΡ/CETA/TISA free zone)

 

 1. Περί έγκρισης υποβολής αιτήματος συνεργασίας του Δήμου Αίγινας προς το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών με σκοπό την επιστημονική επιμέλεια, μελέτη, προβολή και διαφύλαξη του εθίμου με την ονομασία «Λειδινός»

Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ  κ. Ζορμπάς Ιωάννης

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2016

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

 1. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 22/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Εξέταση της αιτήσεως του Κρεούζη Διονυσίου με την οποία ζητά την μείωση του μισθώματος του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της Λεωφ. Δημοκρατίας στην πόλη της Αίγινας, καθώς και των αιτήσεων των α) Μακαραντζή Αθανασίου και β) ΄΄Πετράς Ιωάννης & Σία Ο.Ε΄΄, μισθωτών Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου μας, αναφορικά με την παράταση της μείωσης του μισθώματος που καταβάλλουν στο Δήμο»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

 1. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 32,18 € στον Γουζούαση Σπυρίδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

 

 1. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 226,00 € στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντος από το Δήμο Αίγινας

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

 

 1. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 530,95 € στον Παπουτσή Παναγιώτη του Σωτηρίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

 

 1. Περί έγκρισης δαπανών και τρόπου εκτέλεσής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 65, παρ. 1 του Ν.3852/2010 που αφορούν: α) την προμήθεια λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων έτους 2016, β) προμήθεια ασφαλτομίγματος για την επισκευή-συντήρηση δημοτικών δρόμων.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

 

 1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Μεθενίτη Γεώργιου και  Ζαραβέλα Βαρβάρας λόγω χαλασμένου υδρομέτρου

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

 

 1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Μούρτζη Αντωνίας (ο Λογαριασμός είναι στο όνομα Μούρτζης Αργύριος), Αποστόλου Μαρίας, Μαυρίδη Θεόδωρου και Μερτίκα Γεώργιου για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους μέτρησης των υδρομέτρων τους

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

 

 1. Εξέταση αιτήσεως της υδρολήπτριας του Δήμου Παπαχρόνη Δέσποινας λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία μετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                     Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας