Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (21-Ιαν-2022 18:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 21η του μηνός Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (18:00΄ έως 19:00΄).
 
1. Επιστολή μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την σύγκληση του Σώματος (άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του) για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων σχετικά με την εξώδικη διαμαρτυρία της αναδόχου εταιρείας που μεταφέρει πόσιμο νερό με υδροφόρα πλοία στην Αίγινα «ΛΕΒΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ».

2. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Αίγινας”. (Επαναφορά του θέματος). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Ορισμός Προέδρου και παραγωγικών τάξεων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας”. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας”. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Λήψη απόφασης αναφορικά με τις (τυχόν) μεταβολές που έχουν επέλθει στους οικισμούς της περιοχής μας εν σχέση με την τελευταία απογραφή πληθυσμού – κατοικιών έτους 2011 (Σχετικό το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΟΕ-2/3-1-2022 έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης.

7. Περί ορισμού νέου εκπροσώπου του Δήμου στο σχολικό συμβούλιο του Γενικού Λυκείου Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share