Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (15-Φεβ-2022 19:45)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 15η του μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 19:45΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (19:45΄ έως 20:45΄).
 
1. Λήψη απόφασης επί της με αρ. ΠΟΕ 309/29-10-2021 πράξης της Προέδρου του Η΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση ή μη της διαφοράς, από την με αρ. κατ. ΑΓ 322/12-10-2021 αγωγή της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΛΕΒΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, η οποία εδρεύει στο Πέραμα Αττικής (οδός Μαρίας Κιουρί αριθ. 396) κατά του Δήμου Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

2. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 149/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την αξιοποίηση αγροτεμαχίου στη θέση ΟΧΥΡΑ Πέρδικας ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικού Στόλου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 38/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας (ΑΔΑ: 6Ρ5ΣΩ68-20Γ) ως προς τις ειδικότητες των υπαλλήλων που θα προσληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους ηλικίας 55 έως 67 ετών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share