Διοργάνωση της 1ης ανοικτής ηλεκτρονικής συνάντησης-διαβούλευσης για την εκπόνηση της υπηρεσίας με τίτλο: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”.

Link: https://us06web.zoom.us/j/83033125802?pwd=akdDajZIYUg2VDRNTXU2YnJKckhmZz09

Κωδικός Εισόδου: 492457

Share