ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 26 Ιουλίου 2022 έως και 4 Αυγούστου 2022

Σχετικά έγγραφα:

  1. Ανακοίνωση
  2. Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ
  3. Έντυπο ΣΟΧ 2 – ΔΕ, ΥΕ
Share