ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2024 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Αίγινας» (Κωδικός ΟΠΣ: 6002441), που εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», (2021- 2027) της Περιφέρειας Αττικής

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
  3. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1)
  4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
  5. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ
Share