Αποτελέσματα Πλήρωσης μιας (1) θέσης ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αίγινας» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος (Ανακοίνωση: 18354/21.12.2020 – ΣΟΧ 1/2021)

Share