Διακήρυξη για την «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Σταθμών Αυτοματοποιημένης Ανάγνωσης Μετρήσεων Υδρομέτρων και Ενσωμάτωσής τους στο υφιστάμενο Σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού του Δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας» (ΑΔΑΜ: 22PROC011416205)

Σχετικά έγγραφα:

  1. Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011416205)
  2. espd (.xml)
Share