Διακήρυξη Δημοπρασίας – Συλλογή, απορρύπανση και οριστική διαγραφή των ακινητοποιημένων / εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική διακήρυξη δημοπρασίας με αρ. πρωτ: 3752/17-3-2020 και ΑΔΑ: ΩΣΙΖΩ68-ΟΤ8 (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share