Διακήρυξη Δημοπρασίας – Εκποίηση κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αίγινας

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική διακήρυξη δημοπρασίας με αρ. πρωτ: 3751/17-3-2020 και ΑΔΑ: 9ΧΨΒΩ68-Θ0Λ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share