Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2024-2025, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 210.085,34€ πλέον του ΦΠΑ

Σχετικά έγγραφα:

  1. Περίληψη (ΑΔΑΜ: 24PROC014254825)
  2. Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 24PROC014256440)
Share