Επαναληπτική Δημοπρασία για την εκποίηση κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αίγινας

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η σχετική περίληψη με αριθμό πρωτοκόλλου 5933/2020 και ΑΔΑ: 6ΓΖ4Ω68-6ΧΖ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share