Πλήρωση μίας θέσης (1) Ειδικού Συμβούλου στο Δήμο Αίγινας βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η σχετική Γνωστοποίηση με αριθμό πρωτοκόλλου 2764 και ΑΔΑ: ΨΗΙ5Ω68-86Ι (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share