Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ» (προσφορές έως και 29-Οκτ-2021 και ώρα 15:00) (***ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18/10/2021 σχετ. διευκρίνηση) (***ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

(***Διευκρίνηση κατόπιν ερωτήματος: Σχετικά με τις προδιαγραφές του κωδικού Νο8 της μελέτης με αριθμό 9/2021 του Δήμου Αίγινας, σας γνωρίζουμε ότι πρόκειται για λάδι μηχανής 15/40w ημισυνθετικό. )

Σχετικά έγγραφα:

  1. Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς (***ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
  2. Πρωτογενές Αίτημα
  3. Μελέτη
  4. Υπεύθυνη Δήλωση (περί μη αποκλεισμού)
  5. Υπεύθυνη Δήλωση (ποινικό μητρώο)
Share