Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών & εργασίες για εκδηλώσεις 25ης Μαρτίου

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΟΙΝΏΝΗΣ 3
ΤΗΛ ΕΠΙΚ. 2297320045

ΑΙΓΙΝΑ 12/3/2018

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΕΤΕΙΟΥ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Ο Δήμος Αίγινας για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου θα χρειαστεί την προμήθεια των παρακάτω ειδών και την εκτέλεση εργασιών όπως περιγράφονται παρακάτω

1. Προμήθεια 6 δάφνινων στεφανιών με διπλή κορδέλα και επιγραφή ,για την ανάγκη καταθέσεων στην έδρα του Δήμου και στις έδρες των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Τοπικής Κοινότητας

2. Εργασία λειτουργίας μικρoφωνικής εγκατάστασης στο χώρο καταθέσεων στεφάνων ( Μνημείο Ηρώων) και εγκατάσταση και λειτουργία μικροφωνικής συσκευής με πολλαπλά ηχεία και δυνατότητα υποδοχής CD ή flash stick για αναπαραγωή μουσικής στο χώρο όπου θα πραγματοποιηθούν οι παραδοσιακοί χoροί ( έμπροσθεν παλαιού Δημαρχείου )

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους έως την 15η Μαρτιου 2018 ώρα 2. μμ στο Γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου . Η προσφορά πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελλο και αναφέρεται σε συνολικό ποσό με ΦΠΑ.
Απο το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Αίγινας

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας