Πρόσκληση ενδιαφέροντος από ΚΕΔΑ

ΚΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
Π. Αιγινήτου 4   Αίγινα   18010                                    Αίγινα   02 –03– 2016
e-mail: keda@aeginadimos.gr
22970 22067    22970 22035

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.) ανακοινώνει πρόσκληση
ενδιαφέροντος  για την κάλυψη αναγκών σε ήχο και φωτισμό, κατά την διάρκεια των
καρναβαλικών εκδηλώσεων στην παραλία της Αίγινας την Κυριακή 13/03/2016.

Οι προσφορές θα κατατίθενται, σε σφραγισμένο φάκελο, καθημερινά στα γραφεία της

Κ.Ε.Δ.Α. (οδός Π. Αιγινήτου  αρ. 4, 2ος όροφος), από τις 09:00 έως 11:00,καθώς και στο e-

mail της επιχείρησης, για χρονικό διάστημα από Τετάρτη 02 Μαρτίου έως και Δευτέρα 07

Μαρτίου 2016.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού ήχου και φωτισμού, όσον αφορά τις εκδηλώσεις

που θα πραγματοποιηθούν στην παραλία της Αίγινας, έχουν ως ακολούθως:

ΗΧΟΣ:

1. Κονσόλα διαχείρισης ήχου

2. DJ set (c d p & mixer )

3. Οκτώ ζεύγη ηχείων, ελάχιστης εντάσεως 250W με βάσεις στήριξης, (16 συν) και 4

ενισχυτές ελάχιστης εντάσεως 2 επί 1000W

4. Ενσύρματα και ασύρματα μικρόφωνα για τις ανάγκες των εκδηλώσεων

5. Δύο ζεύγη ηχείων, ελάχιστης εντάσεως 500W (4 σύνολο) και 2 ενισχυτές ελάχιστης

εντάσεως 2 επί 1000W

6. Δύο (2) ηχεία subwoofer

7. Ισοσταθμιστής ήχου

8. Απαραίτητη καλωδίωση συστήματος

9. Απαραίτητη καλωδίωση παροχής ρεύματος

10. Καλωδιώσεις για όργανα

ΦΩΤΙΣΜΟΣ:

1. Κονσόλα διαχείρισης φωτισμού

2. Δύο πυλώνες φωτισμού

3. Οκτώ φωτιστικά σώματα

4. Απαραίτητος εξοπλισμός

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Η εγκατάσταση των συστημάτων ήχου και φωτισμού θα γίνει σε χώρο που θα στηθεί στην

παλιά προβλήτα.

Τα Δεκαέξι ηχεία θα διανεμηθούν κατά μήκος της παραλίας και θα τοποθετηθούν σε υψηλό

σημείο για να μην δημιουργούν πρόβλημα στη διακίνηση των επισκεπτών.

Τα τέσσερα ηχεία με τα δύο Subwoofer και ο εξοπλισμός φωτισμού θα βρίσκονται στην

παλιά προβλήτα και θα πρέπει να τοποθετηθούν σε βάσεις πλησίον της εξέδρας των

εκδηλώσεων.

Τεχνική υποστήριξη των πάρα πάνω.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ζορμπάς Ιωάννης

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας