Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν την  6η Σεπτεμβρίου 2023

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΨΜΘΖΩ68-ΖΜΤ
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ
Share