Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010) (20/07/2021 – 12:30μμ)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α., που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 20/07/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30΄ π.μ – 14:30΄ μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 5 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το εξής θέμα:

1. Περί: Παραχώρησης του Δημοτικού Σταδίου Αίγινας για τη διεξαγωγή συναυλίας την Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021, σε διοργάνωση του Δήμου Αίγινας, της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αίγινας και της Επιτροπής « ΑΙΓΙΝΑ 2021».

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του ΔΑΟΑ) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) την γραμματέα του ΔΑΟΑ, κα. Αργυροπούλου Πηνελόπη, e-mail: daoa@aeginadimos.gr για τη ψήφο σας επί του θέματος.

Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στον αριθμό 22973-20037.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η απόφαση που θα ληφθεί στη διά περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του ΔΑΟΑ στην πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΜΑΡΙΟΣ ΓΚΑΡΗΣ

Share