Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (14 Ιουλίου 2022 18:00)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί στο Παλαιό Δημαρχείο στην πόλη της Αίγινας την 14η του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο πιο κάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

1.Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού που συντάχθηκε για το διαγωνισμό εκμίσθωσης του κυλικείου στο Δημοτικό Γυμναστήριο που διεξήχθη στις 20-06-2022 και καθορισμός περαιτέρω ενεργειών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share