Πρόσκληση ΔΣ ΔΑΟΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα 18 -10-2018      Α.Π.: 72
ΜΕΛΗ ΔΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η     Δ .Σ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ στις 24-10-2018 ημέρα
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.00 στον Δήμο Αίγινας με θέματα ημερήσιας διάταξης
1.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α3064/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας