Πρόσκληση σε Συνεδρίαση ΔΑΟΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα 3 -8-2018   Α.Π.: 37
ΜΕΛΗ ΔΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Δ .
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ στις 9-8-2018 ημέρα
ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 20.00 στον Δήμο Αίγινας με θέματα ημερήσιας διάταξης

1.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.- ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
3.- ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ
4.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 20ου AKTOR CUP BEACH
VOLLEYBALL 2018
5.- ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Κ ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας