Πρόσκληση σε Συνεδρίαση ΔΑΟΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα 6 -9-2018
Α.Π.: 59
ΜΕΛΗ ΔΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Δ .Σ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ στις 10-9-2018 ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20.00 στον Δήμο Αίγινας με θέματα ημερήσιας διάταξης
1.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΔΑΟΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ
ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ”
3.- ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΔΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ
4.- ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 50ης ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας