Πρόσκληση σε Συνεδρίαση ΔΑΟΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα 7 -12-2018     Α.Π.: 108
ΜΕΛΗ ΔΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Δ .Σ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ στις 11-12-2018 ημέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα 18.00 στον Δήμο Αίγινας με θέματα ημερήσιας διάταξης
1.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
3.- ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
4.- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ
ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας