Πρόσκληση σε Συνεδρίαση ΔΑΟΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα 15 -3-2019    Α.Π.: 20
ΜΕΛΗ ΔΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Δ .Σ
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ στις 19-1-2019 ημέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.00 στον Δήμο Αίγινας με θέματα ημερήσιας διάταξης
1.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
221 ΤΟΥ Ν.4112/2016
3.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΔΥΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΟΡΑ Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΑΟΑ (αρθρα 1
και 3 του Π.Δ 270/1981)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας