Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΔΑΟΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα 19/8/2019
Α.Π.: 37

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Δ .Σ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ στις 20-8-2019 ημέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα 20.00 στον Δήμο Αίγινας με θέματα ημερήσιας
διάταξης
1.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.-ΑΙΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
3.-ΑΙΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ
4.-ΑΙΤΗΜΑ Α.Ε ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας