Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΔΑΟΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αίγινα 26­8­2016
Α.Π.: 75
ΜΕΛΗ ΔΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Δ .Σ
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ στις 29­8­2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.00 στον Δήμο Αίγινας με θέματα ημερήσιας διάταξης
1.­ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.­ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

3.­ΑΙΤΗΜΑ ΑΟΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΩΡΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

4.­AITHMA ΠΑΝΑΙΓΙΝΑΙΚΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΩΡΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

5.­ΑΙΤΗΜΑ ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΩΡΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

6.­ΑΙΤΗΜΑ Ο.Α.Κ Αίγινας ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΩΡΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας