Πρόσκληση σε Συνεδρίαση ΔΑΟΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ     Αίγινα 8-12-2017
Α.Π.: 70
ΜΕΛΗ ΔΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Δ .Σ
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ στις 11-12-2017 ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.00 στον Δήμο Αίγινας με θέματα ημερήσιας διάταξης
1.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
3.-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΟΑ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
4.-ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 49ης
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
5.-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ
ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας