Πρόσκληση σε Συνεδρίαση ΔΑΟΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                     Αίγινα 23-1-2018
Α.Π.: 6
ΜΕΛΗ ΔΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                Δ .Σ
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ στις 26-1-2018 ημέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19.00 στον Δήμο Αίγινας με θέματα ημερήσιας διάταξης
1.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018
2.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
3.-ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας