Πρόσκληση σε Συνεδρίαση ΔΣ ΔΑΟΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα 12 -10-2018     Α.Π.: 71
ΜΕΛΗ ΔΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η     Δ .Σ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ στις 17-10-2018 ημέρα
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.00 στον Δήμο Αίγινας με θέματα ημερήσιας διάταξης
1.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.-ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΥΡΜΙΔΩΝ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ
3.-ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Κ ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΑΙΓΙΝΑΣ
4.-ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
5.- ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας