Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δ.Α.Ο.Α στις 30/3/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα 23­3­2016                                  Α.Π.: 24

ΜΕΛΗ ΔΣ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Δ .Σ
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ στις 30­3­2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.30 στον Δήμο Αίγινας
με θέματα ημερήσιας διάταξης
1.­ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

2.­ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο.Α.Κ.Α ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

3.­ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

4.­ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

5.­ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΑΟΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας