Πρόσκληση σε  συνεδρίαση του ΔΣ  ΔΑΟΑ στις 4-7-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα 29 -6-2018
Α.Π.: 33
ΜΕΛΗ ΔΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Δ .Σ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ στις 4-7-2018 ημέρα
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20.00 στον Δήμο Αίγινας με θέματα ημερήσιας διάταξης
1.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
3.- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας