Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΑΟΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αίγινα 29-3-2018
Α.Π.: 18
ΜΕΛΗ ΔΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Δ .Σ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ στις 2-4-2018 ημέρα
ΔΕΥΤΈΡΑ και ώρα 19.00 στον Δήμο Αίγινας με θέματα ημερήσιας διάταξης
1.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας