Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H  σε συνεδρίαση ΔΑΟΑ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα 2 -4-2019
Α.Π.: 22
ΜΕΛΗ ΔΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Δ .Σ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ στις 3-4-2019 ημέρα
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.00 στον Δήμο Αίγινας με θέματα ημερήσιας διάταξης
1.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΑΟΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας