Επικύρωση απόφασης Δημάρχου για τη λήψη μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική απόφαση 3/2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΩΨΚΟΩ68-ΝΕ9 (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share