Συζήτηση και λήψη απόφασης για λήψη μέτρων πρόληψης και ελέγχου για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική απόφαση 4/2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΨΜ7ΥΩ68-5ΙΙ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share