Συνήθεις ερωτήσεις  –  FAQ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Τ.Α.Π.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ Ή ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η ́ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΧΩΡΟΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
(αναλυτικά τις επιφάνειες που μεταβιβάζονται, διαχωρισμός των τετραγωνικών μέτρων βάσει
της οικοδομικής αδείας και βάσει της τακτοποίησης, την άδεια οικοδομής και το έτος ή τη
βεβαίωση νομιμοποίησής τους
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (σε ενιαία μορφή)
Μετά την μεταβίβαση να ενημερωθεί ο Δήμος για την αλλαγή του ιδιοκτήτη,
προσκομίζοντας αντίγραφο συμβολαίου και λογαριασμό του ρεύματος

Share

Ναί , το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αίγινας στεγάζεται στο Δημαρχείο Αίγινας   ( Οινώνης 3 )

κλίκ  στον σύνδεσμο για πληροφορίες και για υπηρεσίες που προσφέρονται ( κανονισμός)

Share

Κ.Ε.Π. Δήμου Αίγινας

Οι πολίτες με μία τους επίσκεψη στο Κέντρο μπορούν να πληροφορούνται για οποιοδήποτε θέμα αφορά συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση , να υποβάλλουν αιτήματα, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά και να ολοκληρώνουν υποθέσεις τους που βρίσκονται υπό εμπλοκή σε διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες .

Υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Από το ΚΕΠ διεκπεραιώνονται άμεσα απλά αιτήματα των πολιτών , όπως:

 • Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής παρουσία του Πολίτη

 • Επικύρωση φωτοαντιγράφων που εκδίδονται από Ελληνικές Διοικητικές Αρχές

 • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

 • Χορήγηση υπευθύνων δηλώσεων , εξουσιοδοτήσεων κ.λ.π.

 • Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί , Αιτήσεις για προσλήψεις από το ΑΣΕΠ.

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για την έκδοση των οποίων απαιτείται απλή διαδικασία, όπως:

 • Πιστοποιητικό γέννησης

 • Πιστοποιητικό σπουδών

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

 • Πιστοποιητικά από Πρωτοδικεία και εισαγγελίες όλης της Χώρας (Ποινικό Μητρώο, Περί μη τροποποίησης καταστατικού, Διαθήκες κ.λ.π.)

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί για σύνθετα ζητήματα που αφορούν σημαντικό αριθμό Δημόσιων Οργανισμών και Υπουργείων.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Ζητήματα κοινωνικής Πρόνοιας

 • Ζητήματα Μεταφορών κα Επικοινωνιών (Χορήγηση ή επέκταση αδειών οδήγησης και αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας, αλλαγή ή αντικατάσταση πινακίδων , αλλαγή χρωμάτων ,κ.α.. )

 • Έκδοση ,ανανέωση και αντικατάσταση Διαβατηρίων

 • Έκδοση επαγγελματικών αδειών

 • Έκδοση πιστοποιητικών (Οικογενειακής κατάστασης .ληξιαρχικές πράξεις κ.α. )

 • Εγγραφή σε δημοτολόγια

 • Θέματα Ασφαλιστικών Ταμείων (ΙΚΑ ,ΤΕΒΕ ,ΟΓΑ ,ΝΑΤ , ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π.)

 • Συντάξεις

Ακόμη, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ο πολίτης μπορεί να διεκπεραιώσει διοικητικές διαδικασίες που αφορούν στα Υπουργεία:

 • Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

 • Υγείας και Πρόνοιας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

 • Οικονομικών,

 • Γεωργίας,

 • Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,

 • Μεταφορών και Επικοινωνιών,

 • Ανάπτυξης,

 • Εξωτερικών,

 • Εθνικής Άμυνας.

Περισσότερες από 850 διοικητικές πράξεις και διαδικασίες έχουν κωδικοποιηθεί και συστηματοποιηθεί για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης πολιτών .

Πριν, λοιπόν, ξεκινήσετε τις διαδικασίες για όποια υπόθεση σας απασχολεί, απευθυνθείτε σε μας γιατί η φιλοσοφία των ΚΕΠ είναι:
‘Διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες’

ΤΟ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αίγινας στεγάζεται στο κτίριο παλαιού Δημαρχείο Αίγινας ( Χρ. Λαδά 1 ) Η είσοδος είναι από την πλευρά του αλσυλίου .

Share
Tag: ΚΕ)Π

Οι διανομές τροφίμων στούς δικαιούχους επισιτιστικού προγτράμματος ( ΤΕΒΑ)  2015-2016 πραγματοποιούνται στο Λεούσειο Ιδρυμα με την επίβλεψη της Επιτροπής Δημοτικών  Υπαλλήλων που εχει ορισθεί .  Οι ημερομηνίες και ώρες ανακοινώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.aegina.gr  και δημοσιεύονται επίσης στα τοπικά ΜΜΕ ( ιστοσελίδες ) . Επίσης ανακοίνωση θα  υπάρχει στο ΚΕΠ , στο Παλαιό Δημαρχείο , στο Νέο Δημαρχειο ( Οινώνης  2 ) και σε άλλα σημεία.

Share

Το νέο Δημαρχείο Αίγινας βρίσκεται επί της Οδού Οινώνης 2 . Αν έρχεστε από το λιμάνι ακολουθείτε τον παραλιακό δρόμο ( Λ. Δημοκρατίας ) στρίβετε αριστερά αμέσως μετά το γήπεδο συνεχίζετε και στρίβετε αριστερά αμέσως μετά την επιχείρηση φυτών Κρητικου

Share

Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται από το, Τμήμα Δημοτολογίω, που εδρεύει στο Δημαρχείο Αίγινας ( Οινώνης 2 – ισόγειο ) 

 • Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας του ατόμου που προσέρχεται στην υπηρεσία και είναι εγγεγραμμένος στην εν λόγω Οικογενειακή μερίδα (Ο.Μ).
  [Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο είναι απαραίτητο να έχει μαζί του είτε εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή είτε παραγγελία εισαγγελέα όταν δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/99 Άρθρο 5 §3].
 • Ώρες εξυπηρέτησης κοινού 8.00-14.00
 • Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης με τηλεφωνικές αιτήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ σε ιδιωτικά Fax για τους εξής λόγους:

α. για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων,

β. το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί φωτοτυπία και δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του.

Load More

Share