ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Επιτροπης Διενεργειας Διαγωνισμων Δημοπρασιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                       Αίγινα, 07-07-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                         Αρ. Πρωτ.:8193
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών
για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση
από τον Δήμο πραγμάτων

Προς:
κ.  Μούρτζη Αντώνιο Αντιδήμαρχο τακτικό μέλος της επιτροπής.
κ.  Ντελή Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο τακτικό μέλος της επιτροπής.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση από τον Δήμο πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  ΤΡΙΤΗ 11 – ΙΟΥΛΙΟΥ – 2017,  και ώρα 10:45΄ π.μ όπου θα διεξαχθεί η παρακάτω αναφερόμενη πλειοδοτική δημοπρασία :

11:00΄ π.μ.  διεξαγωγή φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ  στη θέση Κλήμα – Κλειδί της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας.

Η παρουσία των Μελών της Επιτροπής κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Επιτροπής στο  Τηλ: 22973020036 ή στο e-mail:  skafidas.chris@aeginadimos.gr.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Μούρτζης Δημήτριος
Δήμαρχος Αίγινας.   ΤΡΙΤΗ  11 ΙΟΥΛΙΟΥ  2017  και ωρα  10.45΄π.μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                       Αίγινα, 07-07-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                         Αρ. Πρωτ.:8193
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών
για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση
από τον Δήμο πραγμάτων

Προς:

κ.  Μούρτζη Αντώνιο Αντιδήμαρχο τακτικό μέλος της επιτροπής.
κ.  Ντελή Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο τακτικό μέλος της επιτροπής.

Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση από τον Δήμο πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  ΤΡΙΤΗ 11 – ΙΟΥΛΙΟΥ – 2017,  και ώρα 10:45΄ π.μ όπου θα διεξαχθεί η παρακάτω αναφερόμενη πλειοδοτική δημοπρασία :

11:00΄ π.μ.  διεξαγωγή φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ  στη θέση Κλήμα – Κλειδί της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας.

Η παρουσία των Μελών της Επιτροπής κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Επιτροπής στο  Τηλ: 22973020036 ή στο e-mail:  skafidas.chris@aeginadimos.gr.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Μούρτζης Δημήτριος
Δήμαρχος Αίγινας.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας