Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/2019

Στην Αίγινα σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται επί των οδών Αγ. Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 115/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αρ. 15706/06-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη και δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 76 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα εννέα (39) μελών εκ των οποίων είκοσι εννέα (29) είναι εκπρόσωποι φορέων παραβρέθηκαν είκοσι (20) εκπρόσωποι.
Από τους δέκα (10) δημότες που συμμετέχουν στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης παραβρέθηκαν οι εννέα (9) αλλά δεν συνυπολογίζονται για την απαρτία της Επιτροπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – Πρόεδρος της Επιτροπής

Εκπρόσωποι φορέων:

1. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Εκπρόσωπος Συλλόγου “Οι Φίλοι της Αίγινας”
2. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΒΙΛΜΑ, Εκπρόσωπος Συλλόγου “ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟΝ ΟΡΟΣ”
3. ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΙΩΝ”
4. ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, Εκπρόσωπος “ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ”
5. ΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ”
6. ΜΠΕΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”
7. ΑΣΠΕ ΚΟΥΛΟΝ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ”
8. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Εκπρόσωπος “ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ”
9. ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ & ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”
10. ΑΛΥΦΑΝΤΗ ΦΛΩΡΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ”
11. ΣΩΡΡΟΥ ΞΑΝΘΗ, Εκπρόσωπος “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΥ”
12. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ, Εκπρόσωπος “ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”
13. ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Εκπρόσωπος “ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”
14. ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΝΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ”
15. ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”
16. ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΣΤΕΛΛΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”
17. ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”
18. ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΑΓΡΟΥ”
19. ΣΙΜΙΤΖΗ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΘΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”
20. ΚΟΜΗΝΙΑΔΗ ΦΑΝΗ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”

Δημότες:

1. ΚΟΡΑΧΑΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΛΕΟΥΣΗ-ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ (ΑΝΝΙΤΑ)
3. ΧΑΤΖΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
4. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
6. ΒΑΡΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
7. ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
8. ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΙΤΙΝΑ
9. ΜΟΙΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ ΦΛΩΡΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Εκπρόσωποι φορέων:

1. ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Εκπρόσωπος “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ”
2. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”
3. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΡΟΧΕΙΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ”
4. ΓΡΥΠΑΙΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗ, Εκπρόσωπος “ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΑΘΕΟΣ”
5. ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ, Εκπρόσωπος “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΛΩΝΩΝ-ΜΕΣΑΓΡΟΥ”
6. ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εκπρόσωπος “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ”
7. ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Εκπρόσωπος “ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ”
8. ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ”
9. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΘΑ, Εκπρόσωπος “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”

Δημότες:

1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

Παρόντες στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν και οι:

1. Ζορμπάς Ιωάννης, Δήμαρχος
2. Καραγιάννης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Κουκούλης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Επικεφαλής δημοτικής παράταξης “ΑΙΓΙΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ”
4. Λογοθέτης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος
5. Κασιμάκης Παναγιώτης, Πρόεδρος Κοινότητας Αίγινας
6. Γρυπαίος Ηλίας, Πρόεδρος Κοινότητας Βαθέος
7. Γιαννούλης Μηνάς, Πρόεδρος Κοινότητας Κυψέλης
8. Λεούσης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Κοινότητας Μεσαγρού
9. Μαρτής Μιχαήλ, Πρόεδρος Κοινότητας Πέρδικας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πιτυροπούλου Μαρία υπάλληλο Δήμου Αίγινας, κλάδου ΔΕ1 Δ/κού με βαθμό Α’.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2020
2. Διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αίγινας

Στη συνεδρίαση παρίστανται ο κ. Βλαστός Νικόλαος Δ/ντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και ο κ. Στενάκης Ευάγγελος Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ξεκινώντας τη συνεδρίαση ενημέρωσε για την ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με την οποία Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό και ενημέρωσε τα μέλη για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαβούλευσης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από τον Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με τη σύνταξη του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας αντίστοιχα για το έτος 2020.

Ο κ. Δήμαρχος διευκρίνισε ότι τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό μπορούν να προστεθούν προτάσεις των μελών της Επιτροπής εφόσον υπάρχει δυνατότητα.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και διαλογική συζήτηση, ως εξής:

ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΙΤΙΝΑ: Σε γενικές γραμμές είναι ένα καλό τεχνικό πρόγραμμα, καλό οικονομικό πρόγραμμα, που τα περιλαμβάνει όλα να είναι η Διοίκηση, η οποιαδήποτε Διοίκηση, όχι η συγκεκριμένη, εκ του ασφαλούς. Δηλαδή δεν μπορεί να αφήσει θεωρητικά κάτι απέξω.
Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να γίνουν κάποιες βελτιώσεις. Αυτό που ήθελα να πω με ένα ερωτηματικό, είναι κατά πόσο το πρόγραμμα αυτό έχει την προοπτική της αποκέντρωσης. Κάτι, το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν το είδα στον βαθμό που ήθελα να το δω. Και μιλάω συγκεκριμένα για το Λιμάνι στο Λεόντι. Είχε αποφασιστεί στο παρελθόν το εμπορικό λιμάνι της Αίγινας να γίνει στο Λεόντι, ώστε να αποκτήσει αξία και η συγκεκριμένη περιοχή εκεί, να μεταφερθούν ένα μέρος τουλάχιστον των ταξί, τα λεωφορεία. Όλη η βόρεια πλευρά του νησιού να αποκτήσει μεγαλύτερη κινητικότητα και να γίνει αποκέντρωση.
Το έχω πει πάρα πολλές φορές, η Αίγινα δεν είναι μόνο η παραλία της Αίγινας, μόνο οι επαγγελματίες της Αίγινας. Ίσως θα χρειαστεί να το δείτε λίγο πιο σφαιρικά και ίσως στο πρόγραμμα να μπει κι ένα κομμάτι μελέτης του Λιμανιού, το οποίο υπάρχει. Υπάρχει μία μελέτη, η οποία είχε πληρωθεί 25 εκατομμύρια δραχμές επί Μούρτζη κι έχει μείνει στο συρτάρι.
Όπως υπάρχει και μία μελέτη για Καταφύγιο στη Σουβάλα. Αυτή είχε πληρωθεί 150.000€ πριν 10 χρόνια. Και λέω αυτά τα ποσά, για να ξέρουμε ακριβώς και που πηγαίνουν τα χρήματα και του Λιμενικού Ταμείου και όλων εμάς. Γιατί ξαφνικά μη λέμε, το Λιμενικό Ταμείο ή ο Δήμος έχει χρήματα.
Θα πρέπει να ξέρουμε ότι τα χρήματα κατά βάση πηγαίνουν σε μελέτες, οι οποίες μένουν στο συρτάρι. Δεν πραγματοποιούνται. Δεν ξέρω γιατί.
Το δεύτερο που επισήμανα είναι, ότι μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος. Αμοιβές αιρετών είναι περισσότερες από τις αμοιβές των υπαλλήλων. Σωστό είναι; Γιατί δεν ήμουνα σίγουρη. Δεν πρόλαβα να το ξανά τσεκάρω.
Το άλλο είναι το εξής. Υπάρχουν λογαριασμοί, για παράδειγμα ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΠ, τα οποία πιθανόν αυτά θα τα ξέρει καλύτερα ο κύριος Στενάκης, τα οποία είναι εισφορές υπέρ Ταμείων του Δημοσίου, περίπου 1,5 εκατομμύριο. Σας λέω και πάλι, τα αναφέρω αυτά τα ποσά για να μην νομίζει η Περιφέρεια ή ο Περιφερειάρχης ή οποιοσδήποτε ότι όταν μας δίνει χρήματα και τροφοδοτεί κάποιες μελέτες, ότι μας κάνει χάρη. Με τα χρήματα τα δικά μας, δηλαδή πληρώνουμε εισφορές ΤΑΔΚΥ. Ξέρει κανένας τι είναι; Εισφορές ΤΕΑΔΥ, εισφορές ΤΣΜΕΔΕ, εισφορές ΚΕΑΔ. Όλα αυτά άμα τα αθροίσει κανείς, είναι 1,5 εκατομμύριο κι έξω.
Τώρα κάτι άλλο. Ήθελα να ξέρω, όταν αναλάβατε, έγινε καταγραφή του ταμείου. Δηλαδή σαν Διοίκηση τι παρελήφθη και σε τι κατάσταση, έτσι ώστε να ξέρουμε, ξεκινάμε από το μηδέν; Ξεκινάμε από το μείον; Ή ξεκινάμε από το συν.
Το άλλο που δεν υπήρχε μέσα είναι το συνεργείο και αν πρόκειται εκεί να γίνει κάποια αναβάθμιση. Δηλαδή το συνεργείο του Δήμου, τα αυτοκίνητα εσείς οπωσδήποτε τα γνωρίζετε καλύτερα, αλλά το συνεργείο σαν συνεργείο, γιατί ξέρω ότι γίνονται πάρα πολλές εργασίες εκτός συνεργείου της Αίγινας, οι οποίες εργασίες στοιχίζουν και πάρα πολύ.
Το άλλο είναι σχετικά με χώρο καινούργιου Νεκροταφείου. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν είχε, δεν πρέπει να ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό που υπάρχει είναι επισκευές των ήδη υπαρχόντων. Ναι, η συντήρηση Νεκροταφείων, τα οποία όμως δεν είναι ανταποδοτικά. Γιατί το μόνο Νεκροταφείο που πληρώνουν τέλη ανταποδοτικά είναι το Νεκροταφείο της Αίγινας και της Κυψέλης. Άρα λοιπόν όλα τα υπόλοιπα Νεκροταφεία, στα οποία θα πάει ο Δήμος να κάνει επισκευή, δεν είναι ανταποδοτικά. Ο Νόμος εκεί βέβαια είναι ξεκάθαρος. Ότι όλα τα Νεκροταφεία ανήκουν στον Δήμο κλπ. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
Το άλλο είναι αν μπορεί να βρεθεί ένας χώρος για αδέσποτα. Γιατί το πρόβλημα της Αίγινας με τα αδέσποτα, το παρατηρούμε και το καλοκαίρι και σχεδόν όλο το χρόνο.
Το άλλο είναι, αν μπορεί να γίνει καταγραφή του δικτύου ύδρευσης. Γιατί με 45% απώλεια στο νερό, δεν ξέρω κατά πόσο δικαιολογείται απ’ όλες αυτές τις μελέτες που έχει κάνει τόσα χρόνια αυτός ο Δήμος, να μην έχει γίνει μία μελέτη που είναι οι κρουνοί, που είναι οι βάνες, πόσο νερό έρχεται και που χάνεται.
Κάτι άλλη σημαντικό. Επίσης, το πρόγραμμα το τοπογραφικό. Θυμάμαι ότι δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα τοπογραφικό κι επειδή ο Δήμος δεν είχε τη δυνατότητα πληρωμής, πηγαίναμε σε εξωτερικούς συνεργάτες. Δηλαδή εξωτερικούς Τοπογράφους, εξωτερικούς Πολιτικούς Μηχανικούς, επειδή ο Δήμος δεν διέθετε 3.000€ για να πληρώσει τη συνδρομή του προγράμματος. Δεν ξέρω αν αυτό έχει αλλάξει.

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.: Απλώς ήθελα να πω, ότι η παρουσία μου εδώ προβλέπεται από το Νόμο. Δηλαδή είμαστε προσκεκλημένοι και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.
Όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό, ο Νόμος δίνει στις παρατάξεις την επιλογή να υποβάλλουν και εναλλακτικές προτάσεις. Δηλαδή, αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση την οποία καταθέτει η Διοίκηση, μπορούμε να υποβάλλουμε για το τεχνικό πρόγραμμα, ή και για τον προϋπολογισμό, εναλλακτικές προτάσεις. Αυτό ήθελα να σας πω.
Τώρα, πάρα πολύ τυπικά το τεχνικό πρόγραμμα, επειδή αναφέρθηκε και από κάποιον κύριο ή κυρία, καλό θα ήταν να είχε μία διαφορετική διάρθρωση. Δηλαδή να επισημαίνει ποια από αυτά τα έργα τα οποία περιλαμβάνει, ή είναι συνεχιζόμενα, όπως και στο παρελθόν και ποια από αυτά είναι καινούργια. Όπως επίσης και να διαχωρίζει και να λέει σε ποια περιοχή είναι. Αυτό θα διευκόλυνε και την κατανόηση του τεχνικού προγράμματος. Ευχαριστώ.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Καταρχάς είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα, αλλά και για τον Σύλλογο που εκπροσωπώ να είμαστε εδώ σήμερα, υπηρετώντας το ύψιστο δικαίωμα της Δημοκρατίας που σημαίνει, να εκφέρουμε γνώμη επί των τεκταινόμενων δημοτικά πραγμάτων που αφορούν το νησί μας. Δεν θα σας κουράσω ούτε με νούμερα, ούτε με διαδικασίες, απλά θέλω να πω 2-3 γενικές παρατηρήσεις. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε είναι στην εκφορά δύο λέξεων που χρησιμοποιούμε. Τις λέξεις ‘ανακεφαλαίωση’ και τη λέξη ‘αναδιαμόρφωση’. Είναι χαρακτηριστικές λέξεις, οι οποίες γενικότερα έχουν πολύ-πολύ καλή και μεγάλη εφαρμογή.
Θα παρακαλούσα βέβαια να χρησιμοποιούνται αν είναι δυνατόν, όσο το δυνατόν λιγότερο στην πορεία των ετών. Αυτό είναι κάτι που μόνο η ιστορία θα το κρίνει και θα μας το δείξει.
Το δεύτερο είναι, ότι μιλάμε για υποδομές, μιλάμε για τεχνικά προγράμματα χωρίς να έχουμε γενικό χωροταξικό σχεδιασμό και χωρίς να έχουμε γενικό χωροταξικό πλαίσιο. Κάνουμε λοιπόν αποσπασματικές διαδικασίες, βάζουμε έργα, εργάκια, διάφορα πραγματάκια και προσπαθούμε να μπαλώσουμε πράγματα. Θα πρότεινα να μπει στο πρόγραμμα ο γενικός χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος σαφώς θα λύσει τα χέρια όλων. Και των ιδιωτών, αλλά φυσικά και των επαγγελματιών. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν παρανομίες στο νησί.
Όσο αυτό και να είναι δύσκολο, δυστυχώς είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να γίνει. Γιατί για παράδειγμα, είπε η φίλη μου η Τιτίνα η Κανελλά για το εμπορικό λιμάνι στο Λεόντι. Νομίζω ότι δεν υφίσταται πλέον. Τουλάχιστον άμεσα, γιατί εκεί έχει κατασκευαστεί ο αγωγός που θα μας συνδέσει το νερό. Μπορεί να είναι ψέματα και να δούμε κάποιο εμπορικό λιμάνι στο Λεόντι που θα αποσυμφορήσει την πόλη κλπ, κλπ.
Τέλος πάντων, δεν θέλω να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά μιλάμε για διαδικασίες τώρα και για έργα, τα οποία εγώ θεωρώ ότι απλά τα βάλαμε για να υπάρχουν.
Θα ήθελα επίσης μαζί με το τεχνικό πρόγραμμα να μας έστελναν από την γραμματειακή υποστήριξη και τα προγράμματα των Κοινοτήτων. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε οι Κοινότητες τι έχουν προτείνει. Και αυτό συνάδει και με την παρατήρηση της αναλυτικότητας των πραγμάτων.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά κύριε Μαρίνο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, έχει προηγηθεί όλο αυτό και όλες οι προτάσεις των Τοπικών Συμβουλίων έχουν συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα.

ΜΑΡΙΝΟΣ: Μάλιστα. Επίσης θεωρώ ότι, ας πούμε για το Νεκροταφείο που ακούστηκε, ότι αν δεν υπάρχει γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός, δεν μπορούμε να κάνουμε Νεκροταφεία.
Και τελειώνοντας θα ήθελα να πω δύο πράγματα όσον αφορά τον Αθλητισμό.
Δεν βλέπω για το 2020 Κλειστό Γυμναστήριο πάλι στο νησί. Είναι δεδομένο τουλάχιστον αυτό, σύμφωνα με αυτό που μας παρουσιάζει η Δημοτική Αρχή εδώ, γιατί τα ποσά είναι πολύ λίγα .
Επίσης, υπάρχουν μισθώματα ιχθυοτροφείων. Έχουμε τέτοια πράγματα στην Αίγινα; Κάναμε τελικά. Ναι, ναι. Στα νησιά τα Διαπόρια, που λέει ο κύριος Δήμαρχος.
Και τελειώνοντας όσον αφορά το θέμα των σχολείων. Θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρό το θέμα της εκπαίδευσης των μαθητών, των παιδιών μας, σε θέματα τα οποία δεν άπτονται της σχολικής τους δραστηριότητας. Για παράδειγμα, θα θέλαμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε εσείς το ξέρετε, το έχουμε συζητήσει ήδη μία φορά, και εδώ θα ήθελα να σας προσκαλέσω επίσημα να το κυνηγήσουμε, θα θέλαμε να βοηθήσουμε, ή να διοργανώσουμε μία δράση, στην οποία όλα τα παιδιά του Λυκείου της Αίγινας, του Γενικού αλλά και του ΕΠΑΛ, κι έχουμε συζητήσει λίγο με το ΕΠΑΛ γι’ αυτό, να αποκτήσουν ένα κράνος. Είτε είναι οδηγοί σε μηχανάκια, είτε δεν είναι. Είναι μία δαπάνη, η οποία θα είναι εφάπαξ και δεδομένη άπαξ. Αν δεν μπορέσει ο Δήμος να μας βοηθήσει, είμαστε διατεθειμένοι εμείς σαν Σύλλογος να βρούμε χορηγούς και να το κάνουμε, αλλά θεωρώ ότι ο Δήμος πρέπει να ηγηθεί αυτής της διαδικασίας.
Σας ευχαριστώ. Με συγχωρείτε για τον χρόνο. Να είστε καλά και ελπίζω να έχουμε καλά αποτελέσματα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κοινή δράση για το κράνος, το έχουμε πει, θα το κάνουμε. Εμείς είμαστε συμμέτοχοι στις πρωτοβουλίες των Συλλόγων και των φορέων.
Λέτε, δεν βλέπετε Κλειστό Γυμναστήριο. Να σας ενημερώσω, ότι υπολείπονται 5 μελέτες για την κατασκευή του Κλειστού, για να ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες, όπως είναι αλλαγή στους όρους δόμησης, είναι γεωλογικές μελέτες, είναι για τα ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, που δεν τις έχουμε. Έχουμε μία χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής ύψους 100.000€ για ολοκλήρωση των μελετών. Και αν δείτε και μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα, υπάρχει και μία μελέτη για την κατασκευή, την οποία θα την χρηματοδοτήσει ο Δήμος, τάξεως 20.000€.
Ο κύριος Κουκούλης είπε για τις εναλλακτικές προτάσεις. Ναι, όντως έτσι είναι, ότι έχουν δικαίωμα οι παρατάξεις να υποβάλλουν εναλλακτικά σχέδια τόσο στον προϋπολογισμό, όσο και στο τεχνικό πρόγραμμα.
Κυρία Κανελλά, εμείς έχουμε σχεδιαστικά προγράμματα στον Δήμο και συνεχώς κάνουμε και αυτό που λέγεται up date με τις νέες μεθόδους καταγραφής.
Το 45% απώλεια νερού δεν είναι αυτό. Όταν θα έχουμε πραγματικά στοιχεία, ρεαλιστικά στοιχεία, θα τα δώσουμε στην δημοσιότητα.
Με τα αδέσποτα να σας πω ότι ήδη έχουμε κάνει συναντήσεις και με τον Σύλλογο ΦΑΖΑ που έρχεται και κάνει μία υποστήριξη στα αδέσποτα. Με τους Κτηνιάτρους κάναμε και με άλλους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα αδέσποτα. Είμαστε σε μία κοινή δράση με εμβολιασμούς και με στειρώσεις και μάλιστα αυτό θα βγει πολύ σύντομα στους λογαριασμούς ύδρευσης και θα βγει και αφίσα και γενικότερα το τσιπάρισμα που λέμε γενικότερα στα ζώα συντροφιάς, το οποίο αυτό επιδοτείται μέσω μίας κοινής συνεργασίας που έχουμε κάνει με Συλλόγους που δραστηριοποιούνται σε αυτά. Και μάλιστα υπάρχουν και χορηγίες από το εξωτερικό. Αυτό είναι μία δράση και είχε γίνει και πριν, αλλά θα συνεχιστεί και σε μεγαλύτερο βαθμό.
Τώρα εμείς από την πλευρά μας έχουμε συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό μας την επιδότηση σε κτηνιατρικά είδη, φαρμακευτικά είδη, στο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους Συλλόγους που δραστηριοποιούνται εδώ, έστω και στο ελάχιστο. Στον εμβολιασμό ή ό,τι απαιτηθεί δηλαδή για στειρώσεις.
Μιλήσατε για χώρους Νεκροταφείων. Να σας πω εδώ, ότι εμείς προσφάτως, πάλι μέσω του προϋπολογισμού μας, έχουμε προκηρύξει κι έχει αναδειχθεί ο εργολήπτης, να το πω έτσι, για την αποτύπωση στα Νεκροταφεία. Δεν είναι όλα τα Νεκροταφεία, γιατί δεν επαρκούσε η πίστωση στον προϋπολογισμό, όμως με νέα διακήρυξη του χρόνου, θα τα συμπεριλάβουμε και τα υπόλοιπα. Που τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει μία αποτύπωση κι ένα ταφολόγιο, για να μπορούμε να τα έχουμε και σε ένα data base, να ξέρουμε που βρίσκεται το κάθε τι, μία αρίθμηση. Είχε γίνει μία δουλειά, την οποία θα την λάβουμε υπόψη, και από σας όταν ήσασταν στην Διοίκηση, αλλά θέλει επικαιροποίηση τα στοιχεία και των υπόχρεων, ας πούμε.
Είπατε στο συνεργείο. Να σας πω, το συνεργείο από την στιγμή που ξεκινήσαμε, έχει αναβαθμιστεί. Αν μπορέσετε και μπείτε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δείτε ότι έχουμε μεγάλα, μάλλον μία σειρά πρωτογενών αιτημάτων, τα οποία είναι μόνο ανταλλακτικά, που σημαίνει ότι τα παίρνει το συνεργείο και φτιάχνει τα οχήματα. Βέβαια, δεν μπορεί να τα φτιάξει όλα, όπως είναι εξειδικευμένες εργασίες, επισκευή σασμάν, επισκευή διαφορικού, κινητήρες οι οποίοι θέλουν επισκευή. Όμως τα περισσότερα που μπορεί το συνεργείο να τα φτιάξει, και σας λέω, αυτό θα το δείτε αν παρακολουθείτε λίγο την ΔΙΑΥΓΕΙΑ στα πρωτογενή, θα το συμπεράνετε.
Στο τι παραλάβαμε, να σας πω την αλήθεια εγώ είχα κάνει επιστολές, δεν έχει σημασία όμως αυτό, μπορεί η Διοίκηση πριν να μην μπορούσε να απαντήσει, δεν έχει σημασία. Τα στοιχεία αυτά είναι προς όλους προσβάσιμα. Αυτό που υπολογίζεται και σήμερα, μπορώ να σας πω, είναι το διαθέσιμο, το χρηματικό διαθέσιμο του Δήμου, είναι περίπου στα 3,5 εκατομμύρια Ευρώ. Γίνεται μία χρηστή διαχείριση όσον αφορά να μπορέσει ο Δήμος να εισπράξει παλιές οφειλές και να μπορεί ο Δήμος να είναι on time, δηλαδή να είναι πιο γρήγορα όσο το δυνατόν στις πληρωμές του προς τρίτους.
Αμοιβές αιρετών δεν είναι έτσι. Αιρετοί είναι οι Αντιδήμαρχοι, είναι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι κάποια χρήματα που παίρνουν οδοιπορικά οι Πρόεδροι. Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν ξέρω πως εγγράφεται να σας το πω. Ίσως είναι ο κύριος Στενάκης αρμόδιος.

ΣΤΕΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: εκτός μικροφώνου … οι υπάλληλοι όλοι μαζί είναι γύρω στα 2.200.000€. Όλες οι Υπηρεσίες.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και αυτό που είπατε για τις εισφορές των Ταμείων, κάποια από αυτά είναι και παρακρατήσεις που έρχονται είτε από τιμολόγια τρίτων, είτε από Μηχανικούς όπως είπατε ΤΣΜΕΔΕ κλπ, τα οποία όταν εμείς αναθέτουμε υπηρεσίες ή εργασίες, υπάρχει μια παρακράτηση που αποδίδεται στην Δ.Ο.Υ. Τα υπόλοιπα είναι ταμεία, τα οποία είναι τα Ταμεία τα Ασφαλιστικά.
Είπατε για το λιμάνι του Λεοντίου και γενικότερα για τον σχεδιασμό των λιμένων. Μπορώ να σας απαντήσω, ότι το Λεόντι, γενικότερα όλα τα Λιμάνια ανήκουν στον σχεδιασμό του Λιμενικού Ταμείου. Το Λιμενικό Ταμείο είναι ένα Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Αίγινας, Δημοσίου Δικαίου. Βέβαια έχει ένα ξεχωριστό τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό.
Να σας πω εδώ, ότι έχει στα άμεσα σχέδια το γενικό προγραμματικό σχέδιο ανάπτυξης. Το λεγόμενο master plan, το οποίο επιδοτείται και στη σύνταξη του. Είναι ένα μεσομακροπρόθεσμο σχέδιο, που θα παραλάβει προτάσεις το Λιμενικό Ταμείο και θα γίνει και διαβούλευση πάλι με φορείς, με εσάς, το πώς όλοι οραματιζόμαστε τα Λιμάνια μας, που αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τα πλοία που θα έρχονται, αλλά και πως θα διοχετεύονται και πως θα οδεύει ο κόσμος προς αυτά, ή πως θα φεύγει από αυτά προς τους λοιπούς προορισμούς του νησιού.
Αυτά και συγγνώμη αν πήρα λίγο παραπάνω χρόνο.

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, θα ξεκινήσω με τον κύριο Μαρίνο, ο οποίος πολύ σωστά έβαλε το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού. Θέλω να θυμίσω, ότι στο τρέχον τεχνικό πρόγραμμα προβλεπόταν η ανάθεση αυτής της μελέτης, του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού του νησιού, που θα αποτελούσε και τον καταστατικό χάρτη για την ανάπτυξη του νησιού με 400.000€.
Δυστυχώς στο πρόγραμμα το οποίο μας παρουσιάζετε σήμερα, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο να αντιμετωπιστεί με κανέναν τρόπο. Και αναρωτιέται κανένας, πώς θέλουμε να μπορέσει αυτό το νησί να προχωρήσει οργανωμένο με τις χρήσεις γης που απαιτούνται να προσδιοριστούν και με τις λειτουργίες, όπως θα είναι τα Λιμάνια, όπως θα είναι τα εμπορικά κέντρα, κλπ. Ένα είναι αυτό.
Το δεύτερο είναι η ανάγκη στελέχωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μόνο ένας Τοπογράφος, ο οποίος να έχει στην πλάτη του ο κύριος Βλαστός όλο αυτό το πρόγραμμα και να μην υπάρχει ούτε ένας Πολιτικός Μηχανικός, ούτε ένας Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος.
Και θα περάσω τώρα στο πρόγραμμα το οποίο κατά την άποψή μας είναι ένα ήπιο και θα έλεγα και λίγο πενιχρό πρόγραμμα, στην αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων του νησιού. Εντάξει, υπάρχουν μία σειρά πάγιων λειτουργιών, ή πάγιων εργασιών, όπως είναι οι συντηρήσεις του κτιριακού πλούτου, είναι οι τσιμεντοστρώσεις. Αυτά όλα τα συναντάμε σχεδόν σε όλα τα προγράμματα και δεν μεταβάλλονται. Το μόνο που μεταβάλλεται κάποια στιγμή είναι ο προϋπολογισμός τους, που στην συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, είναι, θα έλεγα, πενιχρός. Δηλαδή με 10.000€ που έχει ένα σχολειό, είναι μόνο για βαψίματα, δεν είναι για τίποτα άλλο.
Επομένως πάμε πιο κάτω και βλέπουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν μελέτες όπως προβλέπεται, παραδείγματος χάρη προβλέπονται μελέτες για την Αγία Μαρίνα, κυκλοφοριακές μελέτες και για τη Σουβάλα. Για τη Σουβάλα έχουμε κάνει και σας έχουμε καταθέσει μία πρόταση μονοδρόμησης της Σουβάλα, η οποία δεν έχει ούτε αξιολογηθεί, ούτε προχωρήσει στην εφαρμογή της.
Είχαμε κάνει μία αυτοψία με τον κύριο Αντιδήμαρχο τότε και Πρόεδρο του Λιμενικού, τον κύριο Σκαλτσιώτη και τον Αστυνόμο της Αίγινας, για να δει όλη την πρόταση για την υλοποίηση της και από κει κι ύστερα μείναμε εκεί.
Θετικές βέβαια βρίσκουμε τις προτάσεις για τον Αθλητισμό. Πραγματικά νομίζουμε ότι καιρός ήταν και για το γήπεδο και για τα υπόλοιπα που προβλέπονται. Βέβαια σημαντική είναι η μελέτη επιτέλους για την αποχέτευση των λυμάτων. Επιτέλους η πόλη, διότι το νοιώθουμε όλοι, στο μέτωπο του Λιμανιού όταν περπατάμε, να νοιώθουμε ότι δεν είμαστε πολιτισμένοι.
Από κει κι ύστερα υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα, κάποιος Τεχνικός Σύμβουλος, ο οποίος αναφέρεται Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο του αγωγού. Αυτός ο Τεχνικός Σύμβουλος, δεν με ενδιαφέρει το πρόσωπο, αλλά με ενδιαφέρει το ποσό, το οποίο για το 2019 ήταν μία αμοιβή 1.150.000€ και τώρα προβλέπονται άλλες 500 χιλιάδες Ευρώ. Ξέρουμε ποιο θα είναι, εμείς και εσείς, το τελικό ποσό της αμοιβής αυτού του Τεχνικού Συμβούλου;
Επίσης, υπάρχει σε ένα ΚΑΕ 1315 για το σύστημα της βελτίωσης των δικτύων της ύδρευσης 3.700.000€. Γι’ αυτό, το οποίο βέβαια είναι αποδεκτό και είναι μία επιτακτική ανάγκη, όμως υπάρχει κάποια μελέτη γι’ αυτό; ή σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται η μελέτη και κατασκευή από τον όποιον επιλεγεί;
Προχωρούμε, περνάμε από τις αναπλάσεις και τις διαμορφώσεις των κοινόχρηστων χώρων και θέλω να σας θυμίσω, ότι έχουμε ζητήσει επανειλημμένα, άρτια τοπογραφικά διαγράμματα και για την Κολώνα, για το δασάκι της Κολώνας, αλλά και για το γήπεδο που είναι εμπρός από το Καποδιστριακό και να εκπονήσουμε εμείς και να δώσουμε στον Δήμο, χωρίς αμοιβή, την μελέτη για την στάθμευση εκεί πέρα.
Από κει κι ύστερα στο πρόγραμμα λείπουν, η αναφορά για την ανακύκλωση. Δεν γίνεται αναφορά για την ανακύκλωση. Η χωροταξική μελέτη ελπίζω ότι θα το κατανοήσετε και ότι θα το προχωρήσετε. Η χωροταξική μελέτη έχει μία διαδικασία χρόνου, η οποία για να καταλήξει σε ένα Προεδρικό Διάταγμα, θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια. Επομένως όσο πιο γρήγορα μπορέσετε, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους μας.
Από κει κι ύστερα τα έργα υλοποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης της παράκαμψης της Αίγινας. Εγκρίνατε την μελέτη, ο Δήμος έχει εγκρίνει αυτή τη μελέτη και μάλιστα έχει κι ένα ποσό υπολοίπου αμοιβής μελέτης 60.000€, αλλά από κει κι ύστερα κάναμε τη μελέτη και δεν προβλέπουμε κάποιο έργο για να υλοποιηθεί η μελέτη και να ανακουφιστεί, γιατί γι’ αυτόν τον λόγο γίνεται, να ανακουφιστεί η πόλη. Επομένως νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά.
Τώρα, τα εκτελούμενα έργα. Αποκατάσταση του Καποδιστριακού. Σε αυτά τα έργα, δυστυχώς δεν συμμετέχουμε. Και το λέω αυτό, το έχουμε επισημάνει, το έχω συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο, έχουμε κάνει μία επιστολή, δεν ξέρω αν έχει σταλεί προς το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν ξέρω αν έχει κοινοποιηθεί και στην κυρία Υπουργό, έτσι ώστε στην Επιτροπή Επίβλεψης των έργων που γίνεται για την αποκατάσταση των δύο αιθουσών, να συμμετέχει εκπρόσωπος Μηχανικός του Δήμου μας. Δεν ξέρω αν έχει γίνει η διαδικασία αυτή.
Μετά, έχουμε προτείνει κι έχουμε επισημάνει ότι θα φύγουν τα σκέπαστρα. Υποτίθεται μετά από αποφάσεις που έχει πάρει ακόμα και ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης. Οι προδιαγραφές και ο πολεοδομικός κανονισμός για αυτά τα στέγαστρα που θα ξανάρθουν εκεί, σε εκείνη τη θέση και που πρέπει να είναι έτσι χαρακτηρισμένα, ώστε να μπορεί να αναδειχθεί το μέτωπο του Λιμανιού, έχουν ετοιμαστεί από τον Δήμο;
Κι ένα σχεδόν τελευταίο και θα τελειώσω κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, αύριο είναι το 2021. Γιορτάζει το Πανελλήνιο τα 200 χρόνια λευτεριάς. Εμείς, δεν πρέπει κάτι να κάνουμε; Δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρχει μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα, θα συμμετέχει μέσα το Καποδιστριακό, το συγκρότημα αυτό; Θα κάνουμε κάτι άλλα έργα κάπου αλλού; Να μπορέσουν να αναδείξουν αυτό το σημαντικό χρονικό γεγονός και να ξέρουμε ότι μέχρι να φθάσουμε εκεί, να μην ξεχνάμε ότι υπήρξε και ο Καποδίστριας. Θα τον διεκδικήσουν τον Καποδίστρια, όπως τον διεκδικούν αρκετοί, το Ναύπλιο και η Κέρκυρα, αλλά θα αποδείξουμε ότι ο Καποδίστριας εδώ έδρασε κι εδώ από επανάσταση το έκανε κράτος.
Και θα τελειώσω κύριοι. Λείπουν έργα πολιτισμού, παραδείγματος χάρη το Εϋνάρδειο, που θα μου πείτε δεν είναι στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά υπάρχει ο προϋπολογισμός, υπάρχει η μελέτη και έχουμε αυτό το μνημείο να είναι βουβό. Ένα είναι αυτό.
Μετά, έργα για τον τουρισμό. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι τι που θα βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Θυμίζω ότι στο προηγούμενο πρόγραμμα υπήρχε μία προσπάθεια για τη μελέτη του τουρισμού και την ανάπτυξη της Αίγινας με αμοιβή 12.000€. Σας ευχαριστώ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω το εξής, ότι πραγματικά έτσι είναι όπως τα λέτε κύριε Γρηγοριάδη, όσον αφορά το χωροταξικό σχεδιασμό και το πολεοδομικό σχέδιο. Να σας πω το εξής. Ότι το 2009, κι εγώ μιλάω γενικώς για τις προηγούμενες Διοικήσεις, γιατί ξέρετε η Διοίκηση είναι μία συνέχεια και η τωρινή των προηγούμενων. Είχε γίνει μία ένταξη στην Υπηρεσία του ΟΡΣΑ. Είναι ο Οργανισμός, αν θυμάμαι καλά, Σχεδιασμού Αττικής. Ρυθμιστικού Αττικής. Αυτό είχε ξεκινήσει και βρισκότανε, έγινε μία αρχή εκεί.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία διάδοχη κατάσταση, όπου αρμόδιο όργανο είναι η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών περιοχών του ΥΠΕΝ, που εμείς έχουμε ως σκοπό και μας έχει συμπεριλάβει αυτή η Αρχή για αν έρθει να εκπονήσει αυτό το σχέδιο, όπως πολύ σωστά είπατε. Θέλουμε ξεκάθαρες, χαρακτηρισμένες χρήσεις γης, πολεοδομικό σχεδιασμό. Απασχολεί όλες τις Διοικήσεις. Οπότε εκεί είναι μία βασική Αρχή, όπου πρέπει εμείς να απευθυνθούμε και γι’ αυτό δεν το έχουμε βάλει στο τεχνικό μας πρόγραμμα.
Μιλήσατε για στελέχωση επιστημονικού προσωπικού. Είναι πολύ αληθές ότι όταν τα χρόνια ήταν εύκολα, δυστυχώς δεν κοιτάξαμε να επανδρώσουμε με επιστημονικό προσωπικό τις Τεχνικές μας Υπηρεσίες. Και όπως πολύ σωστά είπατε, λίγα άτομα, πέφτει όλη η δουλειά και δεν ξέρουμε πως θα διαχειριστούμε την καθημερινότητα.
Από κει και πέρα όμως, εμείς είμαστε σε μία διαδικασία και τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, αλλά και κάποιες θέσεις οι οποίες έχουν προηγηθεί από τον ΑΣΕΠ. Επίσης, στην τωρινή Διοίκηση δίνει τη δυνατότητα σε 4 επιστημονικούς συνεργάτες. Δύο έχει ήδη ο Δήμος προσλάβει. Η μία είναι Αρχιτέκτονας και υπάρχει και άλλη μία, στο Τεχνικό πάντα μιλάω, γιατί η άλλη προκήρυξη που έχουμε κάνει είναι στο να ενδυναμώσει την Οικονομική Υπηρεσία. Και στην Τεχνική Υπηρεσία έχουμε κάνει μία προκήρυξη για έναν Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος θα μπορεί να χειρίζεται σύγχρονα σχεδιαστικά προγράμματα.
Συμμετέχετε διαχρονικά στην Επιτροπή Διαβούλευσης και είναι πολύ εποικοδομητικές οι απόψεις σας, όπως είναι χρήσιμες του καθενός εδώ. Έχουμε να πάρουμε το κάθε τι από τον καθένα ή την καθεμιά. Να πω το εξής, ότι εμείς θέλαμε να βάλουμε, και αν δείτε το πρόγραμμα μας, είναι λίγο συρρικνωμένο, αλλά θέλουμε τουλάχιστον αυτά που λέμε, έστω και στο 60 ή 70%, αν μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε, θα είμαστε πάρα-πάρα πολύ ευτυχείς. Διότι παρατηρούσαμε διογκωμένα, να το πω έτσι, τεχνικά προγράμματα κι ερχόμασταν μετά, να πω την χαρακτηριστική φράση, να κλείσουμε ταμείο και είχαμε κάνει τα απειροελάχιστα.
Στα σχολεία που είπατε ότι είναι λίγα χρήματα, να σας πω εδώ, ότι ο Δήμος Αίγινας μέσα από τις κρατικές επιχορηγήσεις, αποδίδει χρήματα στο κάθε σχολείο, τόσο για τις λειτουργικές δαπάνες, όσο και για τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης. Από κει και πέρα, ό,τι επιπλέον απαιτείται στα σχολεία, έρχεται ο Δήμος να καλύψει, είτε με εξειδικευμένες δαπάνες για εργασίες συντήρησης ή επισκευής.
Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων λέγεται πλέον ΚΤΥΠ, είναι οι Κτιριακές Υποδομές. Εμείς έχουμε κάνει ένα αίτημα για διάθεση ενός Πολιτικού Μηχανικού, να μπορέσει να μας φτιάξει κάποιες μελέτες που χρήζουν τα σχολεία. Ειδικά το 1ο Δημοτικό και το 2ο Δημοτικό. Ίδωμεν.
Είπατε για τις κυκλοφοριακές μελέτες για Σουβάλα και Αγία Μαρίνα. Εμείς είμαστε ανοικτοί και στις προτάσεις τις δικές σας, να τις ξαναδούμε. Και ειδικά η σκέψη ήταν στην Αγία Μαρίνα, επειδή υπάρχει μία άναρχη κυκλοφορία μαζί με πεζούς και οχήματα και θέλουμε έτσι λιγάκι να προσεγγίσουμε τους θερινούς μήνες.
Το ίδιο και στη Σουβάλα. Βέβαια είναι λιγότερο το πρόβλημα, αλλά θέλουμε να προσεγγίσουμε.
Στο αποχετευτικό που είπατε, πάλι εδώ υπάρχει μία μελέτη, η οποία, ξέρετε πάλι θα πω από τις προηγούμενες Διοικήσεις. Είναι ένα πρόβλημα, το οποίο θέλει να το επιλύσει και μάλιστα υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, που πλέον, ενώ επιδοτούσε μόνο την κατασκευή, τώρα έρχεται, όπως πληροφορήθηκα, να επιδοτήσει και την σύνδεση του ιδιώτη, της οικίας, με το δίκτυο. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
Να σας πω εδώ ότι έχει γίνει η προμελέτη. Βρισκόμαστε στην διαδικασία της ολοκλήρωσης της οριστικής μελέτης. Έχει εκδοθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η ΑΕΠΟ, οι περιβαλλοντικοί όροι δηλαδή όσον αφορά δηλαδή τη χωροθέτηση του βιολογικού. Έχουμε κάποια, δεν σας κρύβω, έχουμε κάποια θεματάκια, πρέπει να τα λύσουμε.
Αναφερθήκατε στον Τεχνικό Σύμβουλο του αγωγού. Αν θυμάμαι καλά, δεν μπορώ να το πω μετά βεβαιότητας, νομίζω ότι η αμοιβή του είναι ένα εκατομμύριο και είναι από την αρχή που έχει γίνει η σύμβαση μέχρι την ολοκλήρωση του, δηλαδή νομίζω συντήρηση και λειτουργία που έχει ως υποχρέωση, στην συμβατική του υποχρέωση ο ανάδοχος. Νομίζω ότι το 500.000€ είναι υπόλοιπο αμοιβής. Δεν μπορώ να σας το διαβεβαιώσω, θεωρώ ότι είναι αυτό.
Είναι και μαζί μας ο κύριος Κουκούλης Παναγιώτης, μπορεί μετά να τοποθετηθεί στον αγωγό, έχει διευκρινιστικά, είναι ορισμένος από το Δημοτικό Συμβούλιο στην παρακολούθηση, σε θέματα δηλαδή του υποθαλάσσιου αγωγού.
Είπατε για ένα έργο, το οποίο είναι της τάξεως των 3.700.000€ κι έχει να κάνει βασικά με τον έλεγχο των πιέσεων και το λογισμικό πρόγραμμα, να το πω έτσι, της τηλεμέτρησης, της τηλεμετρίας, τον έλεγχο των πιέσεων σε όλο το νησί. Αυτό πρόκειται για ένα έργο του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ, το οποίο συμμετέχει ο Δήμος. Αυτή είναι μία σχέση με δανειακή σύμβαση με το Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο έρχεται με την εκτέλεση των εργασιών και χρηματοδοτείται το έργο μέσω χρηματικών πιστώσεων του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ.
Ήδη έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος, έχει ξεκινήσει, έχει πάρει την πρώτη προκαταβολή, θα έρθει εδώ. Εμείς το παρακολουθούμε. Έχει ορίσει και το Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω πάλι είναι ο κύριος Κουκούλης σε αυτό, στην παρακολούθηση.
Μιλήσατε για την ανακύκλωση. Να σας πω εδώ, ότι εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση, από τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης, όπου έρχεται να χρηματοδοτήσει ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Αυτό εμείς θα το εκπονήσουμε, είμαστε σε συναντήσεις με κάποια μελετητικά γραφεία να πάρουμε, να δούμε βέβαια και το back ground, τι έχουν κάνει μέχρι τώρα και να πάμε σε μία σωστή επιλογή, για να δούμε τις προτάσεις και να τις επεξεργαστούμε. Όσον αφορά τα βασικά Πράσινα Σημεία, το βασικό μάλλον ένα Πράσινο Σημείο και μικρά Πράσινα Σημεία. Μικρά Σημεία, συγγνώμη, Πράσινα. Να σας πω εδώ, ότι έχουμε κάνει ήδη προσπάθειες, λείπει ο κύριος Πτερούδης, όπου επαναλειτουργούμε την ανακύκλωση. Έχουμε κάνει σύμβαση με την Εταιρία Ανακύκλωσης, η οποία θα μας επισκευάσει και όχι μόνο, θα μας προμηθεύσει και κάδους και καμπάνες. Ήδη αρχίζει η συλλογή του χαρτονιού. Έχουμε κάνει και κάποιες συναντήσεις με τους επαγγελματίες. Θα πάρει μία, αν θέλετε, μία πορεία, όπως πρέπει να είναι και με ενημερώσεις στα σχολεία και στους πολίτες. Δεν σας κρύβω ότι έχουμε σκοπό να συμμετέχουμε και σε προγράμματα, τα Κομπόστ, που έχει βγάλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αλλά εδώ μας είναι χρήσιμο εργαλείο, θα επαναλάβω, ότι είναι το τοπικό σχέδιο διαχείρισης που θα μας δείξει τον δρόμο. Είτε θα είναι μικρά Κομπόστ οικιακά, είτε θα έχουμε εδώ μία μονάδα Κομπόστ, που δεν θα χρειαστεί να το μεταφέρουμε δηλαδή στην Αττική.
Κι επίσης υπάρχει εδώ και η σκέψη για τον καφέ κάδο σε επιχειρήσεις και σε ξενοδοχεία.
Νομίζω αναφερθήκατε σε 60.000€, κάτι είπατε για μελέτη κυκλοφοριακής. Όχι, δεν είναι έτσι. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, μία ανάθεση την οποία την είχε πάλι επί Διοίκησης του κυρίου Κουκούλη, ήταν στον κύριο Μάρη, έχουμε ένα σχέδιο. Να σας πω εδώ ότι εμείς είμαστε στην πορεία, αν θέλετε, της διαγράμμισης. Έχουμε εκπονήσει μία μελέτη, δεν προλάβαμε να το κάνουμε μέχρι τέλος του χρόνου. Βέβαια αυτή είναι μία γενικότερη μελέτη, δεν αφορά μόνο την ελεγχόμενη στάθμευση που θα γίνει μέσα στην πόλη, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε οριζόντια σήμανση, αλλά αφορά και σχολεία και γενικότερη διαγράμμιση.
Να σας πω εδώ, ότι είμαστε σε αυτήν την σκέψη. Να δούμε από αρχές του χρόνου. Ήδη έχει πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο τα εγκαταλελειμμένα οχήματα να απομακρύνονται. Έχουμε ξεκινήσει αυτήν την διαδικασία, είμαστε προς αναζήτηση δηλαδή του αναδόχου που μπορούνε να παίρνουν τα αυτοκίνητα και να τα πηγαίνει για την ανακύκλωση.
Κι εμάς μας απασχολούν οι μελέτες. Η μελέτη γενικότερα της πόλης. Να δούμε δηλαδή πως μπορούμε να προσεγγίσουμε και σε πεζοδρόμους. Κάποια τμήματα να είναι κλειστά, να είναι πιο φιλικά προς τον πολίτη. Θα το δούμε, κύριε Γρηγοριάδη.
Σε αυτό που είπατε, στο Ορφανοτροφείο, να σας πω ότι έχει αποσταλεί, έχει σταλεί η επιστολή προς τον κύριο Φυσήρα και με κοινοποίηση στην Υπουργό. Λέμε, αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει εκπρόσωπος του Δήμου σε αυτήν την Επιτροπή Παρακολούθησης. Δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση.
Στα στέγαστρα να σας πω εδώ ότι υπάρχει μία μελέτη, είναι εγκεκριμένη από την Νεωτέρων. Υπάρχει μία πίστωση από την Περιφέρεια της τάξεως των 302.000€. Έχει παγώσει αυτό το θέμα. Είμαστε σε προδημοπρατικό στάδιο, που αυτό απαιτείται κάποιος χρόνος. Ίσως να απαιτηθούν 6 με 8 μήνες για να έρθει να υλοποιηθεί αυτή η μελέτη κατασκευής.
Για το 2021 που είπατε, εχθές είχαμε και μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι και το 2020 που είναι ο εορτασμός της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας και της Μάχης των Θερμοπυλών. Να σας πω εδώ, ότι εμείς είμαστε στην επεξεργασία μίας Επιτροπής. Έχουμε βρει τα άτομα εκείνα και θα την συγκροτήσουμε αυτήν την Επιτροπή, όπου θα έρθει να γίνει ο δίαυλος επικοινωνίας και με τον Οργανισμό που έχει ορίσει η Κυβέρνηση σχετικά με τον εορτασμό του 2021, αλλά και με τη ΜΚΟ του 2020, που είναι με τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Εγώ έχω κάνει και με το Υπουργείο Εσωτερικών κάποιες επαφές, αλλά και με τον Δήμαρχο της Σαλαμίνας έχουμε κάνει κάποιες συνομιλίες πάνω σε αυτό.
Απλά να σας πω, ξέρετε, το τεχνικό πρόγραμμα δεν μπορεί να αποτυπώσει δράσεις πολιτιστικές ή δράσεις με τουριστικό στόχαστρο. Ανάπτυξη τουρισμού κλπ, δεν μπορούν να αποτυπωθούν εδώ. Μπορούν να αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό όμως αυτά.
Για το Εϋνάρδειο, ναι εδώ έχουμε κάνει μία επικοινωνία, έχουμε μία μελέτη, θέλει επικαιροποίηση από την Τεχνική Υπηρεσία Μελετών του Υπουργείου Παιδείας. Εδώ δεν γνωρίζω, μάλλον θα την αναθέσουν αυτή τη μελέτη, δεν θα την εκπονήσουν οι ίδιοι. Γνωρίζετε ότι έχει βγει η τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος όσον αφορά τη χρήση του κτιρίου.

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.: Επειδή αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, μία διευκρίνιση. Είναι δικαιολογημένη η απορία ότι έχουμε έναν Τεχνικό Σύμβουλο, προβλεπόταν στον προϋπολογισμό τον περσινό 1.150.000€ και άλλες 500.000€ τώρα. Τι γίνεται;
Το τι γίνεται λοιπόν να σας πω. Ο υποθαλάσσιος αγωγός είναι ένα πολύ δύσκολο, ασυνήθιστο έργο. Και γι’ αυτόν τον λόγο προβλεπόταν από την αρχή ότι θα έμπαινε ένας Τεχνικός Σύμβουλος να παρακολουθήσει όλα τα στάδια της κατασκευής, της υλοποίησης, ξεκινώντας από πολύ νωρίς. Ήδη από τα τεύχη δημοπράτησης. Αυτός ο Τεχνικός Σύμβουλος δηλαδή θα έπρεπε να είναι μία εταιρία, που να έχει όχι μόνο καλή τεχνική γνώση και εξειδικευμένη γνώση, αλλά και νομική και οικονομική γνώση. Διότι, το ξαναλέω, έπρεπε να παρακολουθήσει την διαδικασία από τα τεύχη δημοπράτησης. Να παρακολουθήσει τον διαγωνισμό, τη σύμβαση που θα γίνει και μετά την κατασκευή, την παράδοση και την λειτουργία.
Για λόγους που δεν θα ήθελα να σχολιάσω, αντί να τοποθετηθεί αυτός ο Σύμβουλος το 2015, έπιασε δουλειά τρεις μήνες πριν. Δηλαδή το 2019. Πολύ σημαντικά και ουσιαστικά στάδια της κατασκευής του υποθαλάσσιου έγιναν χωρίς τη συμβολή και τον έλεγχο, αν θέλετε, αυτού του Τεχνικού Συμβούλου.
Η αμοιβή του προβλεπόταν 1.150.000€ για όλη αυτήν την περίοδο. Τώρα, αφού δεν έκανε όλες τις δουλειές που προβλεπόντουσαν, η αμοιβή του θα είναι κατ’ απολογισμό. Ότι δούλεψες τόσο, θα πάρεις τόσο. Δεν πρόκειται να πάρει 1.150.000€. Οπότε προβλέπεται η αμοιβή του να είναι το μάξιμουμ 500.000€ μέσα στο 2020. Ευχαριστώ.

ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΒΙΛΜΑ: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση καταρχάς και πρέπει να πω ότι καλύφθηκα πλήρως από τον κύριο Μαρίνο και τον κύριο Γρηγοριάδη και ακόμη από τον κύριο Δήμαρχο, γιατί οι απαντήσεις του ήταν πάρα πολύ σαφείς και βλέπω ότι μία τέτοια Επιτροπή βοηθάει πάρα πολύ στο να αποκτήσουμε όλοι μία πολύ καλύτερη ιδέα για το τι συμβαίνει πραγματικά. Κι έτσι σας ευχαριστώ, είναι πολύ ευχάριστη όλη η συζήτηση.
Ο προϋπολογισμός είναι πάρα πολύ επαγγελματικός και πάρα πολύ λεπτομερής. Απλώς θα μπορούσα να κάνω μία ή δύο ερωτήσεις που δεν είναι λεπτομερείς και δεν είναι, αν θέλετε, επαγγελματικές. Αλλά για παράδειγμα, έχετε τους διάφορους αριθμούς εδώ. Εγώ ήθελα να έχω μία άποψη, την οποία μεταφέρουμε κι εμείς στους δικούς μας Συναδέλφους, ή πολίτες, ή οτιδήποτε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες μας; Δηλαδή φέτος για ασφαλτόστρωση ή ας πούμε για τσιμεντόστρωση στις διάφορες Κοινότητες, καταλαβαίνω προφανώς ότι δεν είναι εύκολο να έχετε τις λεπτομέρειες εδώ. Έχουμε μία αύξηση ή είμαστε ακριβώς όπως πέρσι;
Επίσης, ανοίγω και κλείνω παρένθεση, καταλαβαίνω πλήρως ότι αυτό εξαρτάται και από τα χρήματα μας. Δεν είναι θέματα πολιτικής βούλησης μόνο. Αλλά θα έχουμε μία αύξηση; Δηλαδή εδώ αναφέρει 481.000€. Θα είναι περισσότερα απ’ ό,τι ήταν μέχρι φέτος, ή όχι. Αυτή είναι μία ερώτηση.
Μία δεύτερη ερώτηση είναι, βεβαίως αποφεύγω για να μην χάσετε την ώρα σας και με τις δικές μου ερωτήσεις. Τις ερωτήσεις των κυρίων, όπως είπα. Μιλάμε για φωτισμό. Επειδή μένω σε ορεινό χωριό, ο φωτισμός είναι πάρα πολύ βασικό θέμα για μας. Και θα ήθελα να γνωρίζω, θα γίνει μία μόνιμη, επιτέλους, κάποιου κυρίου; Γιατί όποτε τηλεφωνούμε μας λένε ότι θα έρθει το Σαββατοκύριακο. Ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Επίσης ο φωτισμός, θα γίνει κάποια μελέτη, ή απλώς αλλάζουμε κάποιες λάμπες. Είναι κάτι, που αν θέλετε, αφορά κάποιον κόσμο έξω από το κέντρο.
Και η τελευταία μου ερώτηση, που όπως βλέπετε δεν είναι τεχνική. Επαναλαμβάνω, καλυφθήκαμε. Είναι επίσης για την Σκοτεινή (ΣΜΑ). Βλέπω ένα πολύ μικρό ποσό και μία μικρή αναφορά. Υπάρχει κάτι άλλο που θα γίνει για την Σκοτεινή; Υπάρχει κάποια τεχνική μελέτη; Υπάρχει κάτι που έχει μείνει; Για παράδειγμα, υπάρχει κάποιο κόστος μέσα στα δικαστικά έξοδα για κάποιο Συμβούλιο Επικρατείας, που είχα ακούσει από τον προηγούμενο Δήμαρχο σε μία συνάντηση; Κάτι τέτοιο;
Και η τελευταία ερώτηση. Βλέπω ότι εδώ, και μας το διευκρινίσατε πλήρως, δεν υπάρχουν οι προϋπολογισμοί των Οργανισμών. ΚΕΔΑ, για διάφορα άλλα, όπως είναι για θέματα πολιτιστικά. Θα έρθουν και αυτά στην διαβούλευση;
Και ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και για τον χρόνο.
Δεν θα επιμείνω, κύριε Δήμαρχε, για το 1821 που είχαμε πει μαζί κάποια στιγμή.

ΣΙΜΙΤΖΗ-ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΘΑ : Καλησπέρα σας και από μένα. Με πολύ χαρά διαπιστώνω ότι υπάρχει μία πολύ θετική στάση απ’ όλες τις πλευρές.
Εγώ θα αναφερθώ, γιατί ήδη έχω ακούσει ότι αναφερθήκατε στο θέμα του 1ου Δημοτικού Σχολείου. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα με το παλιό κτίριο, το οποίο υπάρχει ένας ολόκληρος φάκελος. Τουλάχιστον μου παραδόθηκε φέτος. Έχουν γίνει μελέτες στο παρελθόν, οπότε εδώ τα ποσά που βλέπω, αν τα αθροίσω είναι ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Θα τα μοιράσετε; Θα ξαναγίνουν μελέτες; Θα μπείτε στο δια ταύτα; Διότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα για την ασφάλεια των παιδιών. Και είμαι όσο πιο ειλικρινής και λιτή γίνεται πάνω σε αυτό το θέμα.
Μας τιμήσατε φέτος στον Αγιασμό, είπατε ότι θα είστε κοντά μας, αλλά στο δια ταύτα. Διότι είναι λυπηρό να σε ειρωνεύονται όταν θες να δώσεις κάτι, να το συζητήσεις, να το πας παρακάτω και να σου λένε, ναι, χρόνια τώρα. Υπάρχουν έγγραφα από το 2002.

ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Γεια σας. Όπως κάποιοι προλαλήσαντες, συμφωνώ κι εγώ ότι είναι πολύ θετική αυτή η Επιτροπή και η συνάντηση εδώ. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο κονδύλι για τουριστική προβολή της Αίγινας.
Ανακάλυψα σε μία έκθεση του Μαραθωνίου ότι υπήρχαν κάποιοι που παρουσίαζαν την Αίγινα. Να δούμε πώς μπορεί να προβληθεί μέσω προγραμμάτων τουριστικών εκθέσεων όπου υπάρχουν τμήματα Special Exhibitors Presentation. Δηλαδή Ειδικοί Εκθέτες.
Επίσης, κάποιος είπε για ανακύκλωση. Δεν είδα κι εγώ κονδύλι για ανακύκλωση αν υπάρχει. Και επίσης, χρειάζονται 2-3 ομιλίες στους πολίτες για την ανακύκλωση και νομίζω θα το καταλάβουν πλήρως. Όπως η κομποστοποίηση στον κήπο τους είναι πανεύκολο πράγμα.
Τέλος πάντων. Μειώνονται τα κόστη, τα ξέρετε αυτά της ανακύκλωσης φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν θα το κάνετε. Δεν κατάλαβα. Επίσης είδα κάποιους κάδους με τα διάφορα χρώματα. Πέρσι πήγα στη Λήμνο, που το έχω αναφέρει σε κάποιες ομάδες, όπου είδα ότι είχαν δύο κάδους για χαρτί. Έναν για τα χοντρά χαρτιά, έναν για τα άλλα και μου έκανε εντύπωση. Ξημερώματα περνάγανε, μου έκανε εντύπωση, 4 απορριμματοφόρα και τα μαζεύανε. Χωριστά τα σκουπίδια και χωριστά τα άλλα είδη ανακύκλωσης. Και χωριστά τα χαρτιά.
Επίσης στη Λήμνο, για να πω κάτι άλλο, θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα κονδύλι. Γράψατε κάτι για τις παιδικές χαρές. Πέρσι έμαθα και μου έκανε εντύπωση, ότι το Λιμενικό Ταμείο έφτιαξε αυτό που είναι κάτω από το γήπεδο, γιατί αυτοί βάζουν τα χρήματα. Όντως εγώ δεν έχω πια παιδί μικρό και δεν με ενδιαφέρει. Απλά ανά τα χρόνια έχει εγκαταλειφθεί. Η παιδική χαρά έλιωσε μόνη της αυτή η παιδική χαρά που είναι πριν 30 χρόνια στην Κολώνα, πριν την Κολώνα. Αν βάλετε χρήματα είναι πολύ καλό. Αλλά εγώ θα ζητήσω, στη Λήμνο λοιπόν είχαν τέλειες παιδικές χαρές. Σας το χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα, γιατί εκεί πήγα και τις είδα. Όπου είχαν επίσης όργανα γυμναστικής. Αυτά τα όργανα λοιπόν θα ήταν πολύ ωραίο να μπούνε στις παιδικές χαρές.
Τώρα να πω κάτι άλλο που δεν είναι ωραίο, για τις τσιμεντοστρώσεις. Εγώ δεν είχα καταλάβει ότι καλύπτονται μόνο 30 μέτρα την φορά στον κάθε δρόμο. Το οποίο είναι γελοίο και είναι και προσβολή σε αυτούς που μένουν εκεί. Είναι κοροϊδία. Δηλαδή, μου το είπε ο γείτονας μου, ότι κάθε εκλογές έτσι γίνεται. Συγγνώμη, το αναφέρω σε όλους. 20 μέτρα εδώ, 100 στην Πέρδικα και 300 παραπέρα. Εμένα δεν μου κάνει καλό σε αυτό. Όχι εμένα. Σε κάποιον που κάπου μένει. Το έκαναν και σε μένα. Εγώ περίμενα, έχουμε κάποιο πρόβλημα εκεί που μένω τέλος πάντων, με 9 λίμνες όταν βρέχει, για να φύγεις. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν χαθεί και τουρίστες που ήταν να έρθουν σε μένα, τους έχει αφήσει ο ταξιτζής αλλού και έχουν περιπλανηθεί. Κι έχει συμβεί τρεις φορές αυτό, το οποίο δεν ήταν κι εύκολο. Γιατί ήταν νεαρές κοπέλες και ήταν απόγευμα, ήταν βράδι πια.
Όσο για τις τσιμεντοστρώσεις, αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί είναι 20 μέτρα τώρα; 30 μέτρα τότε και όχι ένας. Πιο νοικοκυρεμένο δεν είναι να κάνεις έναν δρόμο;
Και το νερό είναι ένα τεράστιο θέμα, ίσως σε άλλη συζήτηση. Και σας πήρα πολύ χρόνο φοβάμαι τώρα.
Ένα τελευταίο είναι, τι είναι αυτό, επειδή δεν είμαι γνώστης και είναι πρώτη φορά που λαμβάνω εξάλλου σε τέτοιο τύπο κοινωνική συγκέντρωση. Τι είναι οι προαιρετικές εισφορές, κανόνας το 1/5%; Είναι ένας πίνακας που στείλατε μαζί με τους προϋπολογισμούς που λέει, προαιρετικές εισφορές, κανόνας 1/5%.

ΧΑΤΖΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ: Καλησπέρα σας. Απλά μία ερώτηση για το «Βοήθεια στο Σπίτι» θα ήθελα. Κοιτώντας τον προϋπολογισμό, επειδή δεν τα πάω καλά με τα οικονομικά και όλα αυτά, ήθελα να μου διευκρινίσετε αν υπάρχει κάποιος κωδικός για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», γιατί ξέρουμε όλοι ότι θα το πάρει ο Δήμος με τη νέα χρονιά. Δεν έχει βγει ακόμα η προκήρυξη, αλλά σύντομα θα βγει. Και όπως ήδη γνωρίζετε, είχαμε κάνει τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο Δήμος. Όλα τα βήματα τα έχουμε κάνει, απλά με βάση το Νόμο 4583 του 18, το άρθρο 91 λέει ότι για την μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνεις τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 από το 2020 και εφεξής εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους Δήμους.
Αν έχετε προβλέψει κάτι τέτοιο για το πρόγραμμα, γιατί εντάξει, μπορεί να μην είμαστε εμείς οι τρεις, να είναι άλλοι οι εργαζόμενοι. Πάντως τρεις θα είναι οι εργαζόμενοι, ένας/μία Κοινωνιολόγος, ένας/μία Επισκέπτρια Υγείας και ένας/μία οικογενειακός βοηθός.
Φεύγοντας από την ΚΕΔΑ, γιατί εμείς έχουμε παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Αλλά αν η προκήρυξη βγει νωρίτερα και γίνουν όλες οι διαδικασίες, αυτόματα θα λυθεί η σύμβαση μας. Αν έχετε προβλέψει κάτι για την ένταξη.
Κι επίσης άλλο ένα, για το Λαογραφικό Μουσείο. Δεν είμαι εδώ ως εκπρόσωπος του Λαογραφικού, αλλά επειδή έχω εργαστεί εκεί 11 χρόνια χάρηκα πολύ φέτος που ήδη έχετε έρθει κάποια Επιτροπή από τον Δήμο και είδατε τι ζημιές υπάρχουν σε ό,τι αφορά στην υγρασία και μάλιστα είναι ενδιαφέρον που υπάρχει και το ποσό 10.000€ στον κωδικό που έχετε μέσα, γιατί παλαιότερα υπήρχε ένα ποσό 5.000€. Υπάρχει μία μικρή αύξηση τέλος πάντων, που σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων του Λαογραφικού ίσως θα μπορούσε να γίνει κάτι άμεσα. Γιατί έχει καταστραφεί ένα μέρος από τη συλλογή.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βασικά δεν θέλω να τρώω τον χρόνο. Να πω όμως επειδή αναφέρθηκαν ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις από κάποιους, και από την κυρία Σινάνογλου και από την κυρία Ιατρίδου. Να σας πω το εξής. Ότι αυτό που στερούμαστε, όπως αναφέρθηκε και πριν, είναι άνθρωποι που μπορούν να μας κάνουν μελέτες, να μας κάνουν προμετρήσεις, να μας βγάζουν τυχόν τεύχη δημοπράτησης. Εκεί στερείται ο Δήμος, γι’ αυτό και λέμε με αυτές τις διαδικασίες, με εξωτερικούς συνεργάτες, να μπορέσουμε να επανδρώσουμε με επιστημονικό προσωπικό.
Να σας πω το εξής. Ότι η Περιφέρεια Αττικής μας έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμα οδοποιίας κατά 1.000.000€. Με τηλεφωνική επικοινωνία που είχα προσφάτως με τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας των Νήσων, της Περιφέρειας, και με συνεννόηση με τον Διευθυντή μας, τον κύριο Βλαστό, θα κάνουμε επιμετρήσεις και με οριζοντογραφίες, όπως μπορούμε και με την συνδρομή ενός υπαλλήλου της Περιφέρειας, να μπορέσουμε να κατορθώσουμε το 2020 να απορροφήσουμε αυτό το ένα εκατομμύριο Ευρώ που αφορά ασφαλτοστρώσεις. Που σημαίνει δηλαδή επισκευή και συντήρηση του υπάρχοντος οδικού δικτύου.
Αναφερθήκατε στις τσιμεντοστρώσεις. Να σας πω ότι προσφάτως πραγματοποιήθηκε ένα έργο, αν θυμάμαι καλά, της τάξεως των 350.000€. Αυτό από τι προέρχεται; Προέρχεται από αυτό που λέμε εμείς στον Δήμο, το λέμε ΣΑΤΑ κι έχει να κάνει δηλαδή με έργα οδοποιίας, έργα υποδομής κλπ. Το υπόλοιπο που έχουμε, έχουμε καταγράψει τα αιτήματα των πολιτών. Μαζί σε συνεργασία με τους Προέδρους και τα Τοπικά τους Συμβούλια θα κάνουμε μετρήσεις, για να έρθουμε να βγάλουμε πάλι, θα πω πάλι την αρωγή της Περιφέρειας στο να έρθουμε να εκπονήσουμε μία μελέτη και να δημοπρατήσουμε. Από δικά μας κεφάλαια στις τσιμεντοστρώσεις.
Αυτό που είπατε τώρα, ότι 30 μέτρα, 20 μέτρα, αυτό όντως συνέβη, σε κάποιες όμως όχι τόσο γενικευμένες περιπτώσεις. Ήταν κάποιες περιπτώσεις που δεν θα έπρεπε να γίνει. Ίσως δεν έγινε σωστή επιμέτρηση. Εμείς θα κοιτάξουμε τώρα από δω και πέρα να το αποφύγουμε.
Τώρα, στα άλλα τα επιμέρους που έχουμε βάλει και λέμε στις Κοινότητες 20.000€, και αυτά θα κοιτάξουμε, όσο μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Βλέπετε η κομβική λέξη είναι η υλοποίηση. Δεν είναι, το προϋπολογίσαμε, ωραία. Και το προϋπολογίσαμε και πέρσι και πρόπερσι. Το τι κάναμε, πως θα γίνει ουσία.
Φωτισμός. Να σας πω εδώ. Στο πρόγραμμα είναι. Υπάρχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η δανειοδότηση είναι πάρα πολύ, το επιτόκιο είναι δηλαδή ασήμαντο. Να έρθουμε να εκπονήσουμε μία μελέτη, να μπούνε φωτιστικά σώματα LED τα οποία θα μπορείς με ένα λογισμικό πρόγραμμα και να τα ελέγχεις και να δεις την φωτεινότητα και το έχουν κάνει και άλλοι Δήμοι. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να έχουμε ισολογισμούς στον Δήμο. Είμαστε σε μία διαδικασία να προχωρήσουμε. Ξέρετε, όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν μπορούμε να τα πάρουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε εάν δεν έχουμε τακτοποιημένες χρήσεις οικονομικές.
Θα είναι περισσότερα χρήματα στη οδοποιία. Έχουμε προσλάβει μόνιμο Ηλεκτρολόγο. Στο ΣΜΑ δεν υπάρχει κάποια προσφυγή, απ’ ό,τι θυμάμαι, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Απλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σαν Δήμος να εκτελέσουμε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, όπως προβλέπεται από τους διεθνείς κανόνες περιβάλλοντος που έρχεται να μας επιβάλει, δεν είναι σωστός ο όρος επιβάλει, εμείς πρέπει να είμαστε σύννομοι με αυτό.
Δεν ξέρω, κάτι είπατε για δικαστικά έξοδα. Δικαστικά έξοδα γενικά συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά. Δηλαδή είναι επιδόσεις δικογράφων, είναι παράβολα, είναι πιθανές, δεν ξέρω αν είναι και μέσα οι συμβιβασμοί κλπ, εξωδικαστικοί συμβιβασμοί που θα έρθουν να διακανονιστούν. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται εκεί. Δεν σημαίνει ότι θα τα ξοδέψουμε.
Εκθέσεις Τουρισμού. Ναι, όντως εμείς ήδη τώρα μπροστά από τον Μάρτιο που γίνεται η έκθεση, νομίζω ότι είναι yachting και ψάρεμα, κάτι τέτοιο. Θα κάνουμε μία κοινή δράση με την Επαγγελματική Ένωση, θα διαθέσουμε ένα μεγάλο περίπτερο. Τιμώμενο πρόσωπο είναι η Αίγινα. 40 τετραγωνικά είναι το περίπτερο. Νομίζω θα κάνει μία διαδικασία πρόσκλησης η Επαγγελματική Ένωση, να δούμε ποιους επαγγελματίες που σχετίζονται με αυτά τα αντικείμενα, να μπορέσουμε να φιλοξενηθούν και αυτοί μόνο θα καταβάλλουν την διακόσμηση και το decoration του περιπτέρου με την εποπτεία την δική μας.
Εκθέσεις Τουρισμού, να σας πω εδώ ότι όντως είναι ένα εργαλείο. Βλέπουμε τους όμορους Δήμους μας να συμμετέχουν σε προγράμματα της Περιφέρειας. Εμείς έχουμε βάλει στον προϋπολογισμό μας κάποιες τέτοιες δαπάνες. Να σας πω ότι τα περισσότερα τα φιλοξενεί η Περιφέρεια, απλά εμείς πρέπει να έχουμε κατάλληλο έντυπο υλικό, να μπορέσουμε να προβάλλουμε το νησί μας.
Αλλά να σας πω το εξής. Τι καλύτερη προβολή για το νησί μας, τον επισκέπτη, από στόμα με στόμα και να πει, πήγα εκεί, βρήκα Υπηρεσίες, βρήκα δρόμους, βρήκα σήμανση, βρήκα καθαριότητα, βρήκα αυτήν την καθημερινότητα. Βρήκα αυτό το αίσθημα που αισθάνεται ο πολίτης, ο επισκέπτης που κυκλοφορεί με ασφάλεια, ή μπορεί να περιπλανηθεί στην πόλη, είτε μπορεί μέσω ενός application να μπορεί να βλέπει που θα πάει. Και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς και τυχεροί που βρισκόμαστε σε αυτόν τον ιστορικό τόπο. Μιλάμε είναι αφάνταστο το τι έχουμε.
Είπατε, παιδικές χαρές κλπ. Η προηγούμενη Διοίκηση είχε κάνει μελέτες. Εμείς απλά ήρθαμε και δημοπρατήσαμε. Είμαστε σε διαδικασία δηλαδή να έρθει να εγκατασταθεί και να αναλάβει. Και για αυτό κι έχουμε βάλει κι άλλα χρήματα, στα οποία μπορούμε να κάνουμε επιπλέον παιδικές χαρές με ιδίους πόρους. Γιατί αυτά είναι επιδοτούμενα. Όλα αυτά, απλά θέλει λίγο δουλειά. Είναι δουλειά όλα αυτά.
Α, στο 1ο Δημοτικό που είπε η κυρία Σιμιτζή. Να σας πω εδώ ότι υπάρχει μία πίστωση, εγγεγραμμένη στην Περιφέρεια, που έρχεται κάθε χρόνο. Μας περιμένουν δηλαδή 250.000€. Τι πρέπει εμείς να κάνουμε; Μελέτη. Να την ωριμάσουμε. Τεύχη δημοπράτησης, εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις. Λοιπόν, σε επικοινωνία, πάλι θα πω, με την Περιφέρεια, γιατί είναι η Υπηρεσία εκείνη, η οποία μας καλύπτει, μας επικουρεί. Μαζί με την κυρία Ταλέβη. Θα στείλει Πολιτικό Μηχανικό να έρθουν από κοινού να εκπονήσουν αυτή τη μελέτη, να μπορέσουμε δηλαδή το κτίριο, το 1ο Δημοτικό, είναι ιστορικό κτίριο, να μπορέσουμε αυτά τα χρήματα. Ωραία. Απλά να εκφράσω, κυρία Σιμιτζή, ένα προσωπικό συναίσθημα, γιατί έτσι τώρα που μιλάμε και βρισκόμαστε έτσι λίγο κοντά, αισθάνομαι καθημερινά ότι πρέπει κάτι να προλάβω. Και κάθε μέρα κάτι να προλάβω. Δηλαδή είναι η καθημερινότητα. Ναι, δεν αντιλέγω. Απλά εγώ έχω ένα μεγάλο, εμείς σαν Διοίκηση, γιατί δεν είμαι μόνος μου, όλοι μαζί έχουμε αυτό το βάρος. Πιστέψτε με λοιπόν ότι ο χρόνος είναι αδυσώπητος. Λες ότι δεν προλαβαίνω.
Για την κυρία Χατζίνα, που είπε για το «Βοήθεια στο Σπίτι», να πούμε εδώ ότι υπάρχει πρόβλεψη. Μάλλον το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να μας κάνει την διαδικασία. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, θα ρωτήσω εγώ αύριο αν πρέπει έστω και να το εισάγουμε σαν κωδικό αυτό, αλλά νομίζω ότι και αν δεν το έχουμε εγγράψει, μπορούμε να το εγγράψουμε μετά. Γιατί είναι με επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ, οπότε αυτό δεν είναι
Όσον αφορά το 1,5% των τακτικών εσόδων, που εδώ είναι επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων. Εμείς έχουμε βάλει στον κωδικό μας χρήματα για Πολιτιστικούς Συλλόγους οι οποίοι, αυτό όμως θα έρθει να αποδοθεί εφόσον οι Σύλλογοι αυτοί, οι φορείς, θα έρθουν με ένα σχέδιο δράσης, υλοποίησης αν θέλετε το 20, να επιδοτήσουμε κάποιες δράσεις, απλά θα πρέπει να έχουν οικονομικές καταστάσεις, αν θυμάμαι καλά, των δύο τελευταίων χρήσεων. Δηλαδή να έχουν εγκεκριμένους απολογισμούς, να τηρούν δηλαδή όλες τις νόμιμες διατάξεις κι εμείς θα έρθουμε να επιδοτήσουμε, αν είναι να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις δράσεις. Ορίστε; Είναι για το 20. Εδώ είμαστε.

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω που είμαι εδώ πέρα σήμερα. Τα πιο πολλά που ήθελα να ρωτήσω έχουν ερωτηθεί κι έχουν απαντηθεί από τον κύριο Δήμαρχο.
Εγώ κάποιες γενικές επισημάνσεις και ερωτήσεις και στο τεχνικό πρόγραμμα και στα έσοδα και κάτι στον προϋπολογισμό.
Όσον αφορά στο τεχνικό πρόγραμμα. Βλέπω πάλι μέσα και υπάρχουν κάποια χρήματα για το Βρεφονηπιακό του Κοντού. Είναι να γίνουν πάλι κάποιες εργασίες; Υπολείπεται κάτι; Τι γίνεται; Που βρισκόμαστε; Ρωτάω και σαν Δημότης και σαν φορολογούμενος πολίτης, γιατί αυτό το πράγμα διαιωνίζεται. Βλέπω μετά κάποιες εργασίες για μία αποκατάσταση βροχοκατάπτωσης σε μία οικία στην Σουβάλα. Κάτι ανάλογο είχε γίνει και πέρσι. Υπολείπονται και σε αυτό εργασίες; Βλέπω εδώ ένα ποσό 25.000€. υπολείπονται εργασίες; Να γίνουν τίποτα αντιστηρίξεις και τέτοια πράγματα;
Όσον αφορά, βλέπω πάλι στο τεχνικό πρόγραμμα, υπάρχει ένα ποσό 1.000€, τώρα δεν ξέρω, ενδεικτικό είναι; Είναι, λέει, για ανάπλαση παραλιακού μετώπου.
Από κει και πέρα σε κάποια πράγματα τεχνικά, όσον αφορά στο τεχνικό πρόγραμμα δεν είδα κάτι. Είπε ο κύριος Δήμαρχος κάτι για τα φωτιστικά. Εγώ ήθελα να πω μήπως έπρεπε να υπάρχει μία πρόβλεψη για να μπορούν τουλάχιστον να αγοραστούν κάποια φωτιστικά συμβατικά και κάποια φωτοβολταϊκά σε κάποια σημεία που χρειάζεται να μπούνε. Γιατί είναι πολλά κομμάτια του οδικού δικτύου που είναι σκοτεινά.
Άλλο ένα που δεν είδα, είναι κάποιες φορές στο χρόνο χρειάζονται για διάφορους λόγους κάποιοι έλεγχοι στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, που αυτό πρέπει να γίνει μία εκπόνηση ενός σχεδίου. Απαιτούνται κάποια έξοδα. Μπορεί να καλυφθεί από κάπου αλλού, ή μήπως πρέπει να υπάρχει ένα ποσό για να μπορέσει να γίνει. Για να μπορέσει να καλυφθεί αν χρειαστεί. Μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, ένα. Μπορεί κανένα, μπορεί 5, μπορεί 7.
Και στον προϋπολογισμό, πάλι στο τεχνικό κομμάτι, στο κομμάτι της ύδρευσης τώρα κοίταζα να το βρω. Έβλεπα για επισκευές σε αντλιοστάσια ας πούμε και τέτοια, κα νομίζω ότι δεν έχει για αντικατάσταση. Είναι μόνο για επισκευή. Αντικατάσταση πινάκων. Ενώ προβλέπει συντήρηση, ανταλλακτικά, να αγοραστεί μία αντλία που κάηκε ή που πρέπει να επισκευαστεί αυτή. Δεν είδα αυτό.
Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Αυτά ήταν γενικά. Σας είπα, τα περισσότερα τα ρωτήσανε και οι προηγούμενοι και απαντηθήκανε και από τον κύριο Βλαστό και τον κύριο Στενάκη. Εγώ αυτά επιγραμματικά είδα. Ευχαριστώ πολύ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Κοντού εμάς είναι στα άμεσα, αμεσότατα να μπορέσουμε να το ξεκινήσουμε. Να σας πω ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί μία συντήρηση, που έτσι ολοκληρώθηκε μέσα στο καλοκαίρι. Μένουν κάποια θέματα, όπως είναι η πυρασφάλεια, όπως είναι δηλαδή η συντήρηση του συστήματος με τα speeders της πυρανίχνευσης και της πυρόσβεσης και μετά είναι να κάνουμε την διαδικασία της αδειοδότησης. Δηλαδή να πάρει άδεια λειτουργίας και να πάμε δηλαδή να δούμε το ποιοι θα έρθουν να το στελεχώσουν.
Νομίζω αυτό στην βροχοκατάπτωση που λέτε στη Σουβάλα, έχει ολοκληρωθεί αυτό, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή. Νομίζω ότι έχει γίνει αυτό, απλά νομίζω ότι είναι συνεχιζόμενη δαπάνη. Για να αποπληρωθεί. Δηλαδή είναι μία δαπάνη που αφορά την χρήση του 19, απλά θα αποπληρωθεί το 20.
Τώρα το 1.000€ ανάπλαση παραλιακού μετώπου είναι τίποτα . Δεν ξέρω για ποιο παραλιακό μέτωπο είναι. Θα το δούμε όμως. Έχει πολλά μέτωπα, ναι.
Στην επέκταση του δημοτικού φωτισμού που είπατε, εκεί ναι, υπάρχει τέτοια σκέψη, δηλαδή να μπορούμε να πάμε σε αυτόνομα φωτιστικά σώματα, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή σε μέρη που δεν μπορούμε να κάνουμε επέκταση του δημοτικού φωτισμού, να πάμε σε αυτήν την επιλογή.
Στα ηλεκτρολογικά σχέδια, δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλεψη για κωδικό, μπορούμε να το συμπεριλάβουμε.
Το άλλο πράγμα που είπατε για τα έσοδα. Τα ανταποδοτικά. Τώρα με την πρόσφατη ανακοίνωση, και ψηφίστηκε κιόλας κι εμείς το εκτελούμε εδώ και 2 μέρες νομίζω, σχετικά με την δήλωση των πραγματικών τετραγωνικών, όσον αφορά δηλαδή οικίες και επαγγελματικού χώρους, όπου καλείται ο πολίτης, αν θυμάμαι καλά είναι μέχρι τέλος Μαρτίου, να έρθει να δηλώσει τα πραγματικά τετραγωνικά χωρίς καμία προηγούμενη επιβάρυνση. Αυτό πως μεταφράζεται. Μεταφράζεται σαν μία εισροή εσόδων προς τον Δήμο και μάλιστα εδώ, επειδή έχει αναφερθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί προσφάτως πήραμε αποφάσεις δημοτικών τελών. Δεν τα αυξήσαμε φυσικά, αλλά θέλουμε να είμαστε πολύ πιο δίκαιη κι έτσι να απονείμουμε ίση μεταχείριση προς όλους τους πολίτες. Εάν αυτό πραγματικά συμβεί και εμείς θα εκπονήσουμε μία μελέτη, στο πρώτο εξάμηνο ελπίζω να έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη των τελών, των ανταποδοτικών τελών. Και μιλάω για την Καθαριότητα. Να έρθουμε και αν είναι δυνατόν, εκεί στοχεύουμε, να πάμε σε μείωση των ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας. Και αυτό θα προκύψει. Και φυσικά και να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Δεν είναι μόνο είτε αυξάνουμε, είτε μειώνουμε, αλλά πρέπει και οι υπηρεσίες μας να βελτιωθούν.
Τώρα εδώ που είπατε στις αντλίες, πραγματικά υπάρχει μία συζήτηση και ένας προγραμματισμός να πάμε, και μιλάω, επιτρέψτε μου, μιλάω λίγο τεχνικά, να πάμε σε αυτό που λέμε στις αντλίες που είναι με παρακολούθηση στον πίνακα με inverters και μάλιστα είχαμε παρατηρήσει ότι είχαμε πολλές βλάβες στις αντλίες λόγω του συστήματος εκκίνησης και παύσης της λειτουργίας τους. Να πάμε σε ένα πιο ορθολογικά και σε ένα πιο update έτσι να το πω, σύστημα παρακολούθησης με τις αντλίες. Δηλαδή με ένα σύστημα soft start και λέμε να φτιάξουμε τους πίνακες. Έχω κάνει αυτοψίες στα αντλιοστάσια και θα πρέπει να τα βελτιώσουμε. Θα πρέπει δηλαδή να τα εκσυγχρονίσουμε.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Θα ήθελα να προτείνω στο Προεδρείο να προχωρήσετε σε μία μελέτη σκοπιμότητας των ανταποδοτικών τελών όσον αφορά την ηλεκτροδότηση του φωτισμού των οδών και των πλατειών, γιατί πλέον εδώ και 1,5 μήνα έχει ψηφιστεί ότι η διαχείριση, η τοποθέτηση και όλη η διαδικασία θα γίνεται αποκλειστικά από τους Δήμους σε συνεργασία μόνο με τον ΔΕΔΗΕ όσον αφορά μία προγραμματική σύμβαση.
Αυτό είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, κύριε Δήμαρχε, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους Δήμους, και κύριε Αντιδήμαρχε, να προχωρήσουν σε μία μελέτη σκοπιμότητας, κατά την δικιά μου την ταπεινή γνώμη.
Όσον αφορά τα ανταποδοτικά τέλη του φωτισμού, έτσι ώστε να βελτιωθεί το σύστημα και πάνω σε αυτά που λέει ο Δημήτρης, αλλά και πάνω σε αυτά που λέτε εσείς. Δηλαδή, αν το εντάξετε μαζί με αυτό που είπατε για την Καθαριότητα, για τους κάδους κλπ, για τα μοτέρ, ίσως βρείτε λαγό εκεί. Καλό λαγό. Και ζητώ συγγνώμη.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολύ ωραία, απλά όπως είπα και πριν, υπάρχει ένα πρόγραμμα όπου με μία δανειοδότηση έρχεται και αλλάζει όλα τα φωτιστικά του σώματα, αφού έχει προηγηθεί μία μελέτη σκοπιμότητας και απ’ ό,τι έχω πληροφορηθεί από Συναδέλφους Δημάρχους, σε 3,5-4 χρόνια έχει κάνει απόσβεση από την οικονομία, επειδή είναι Led φωτισμοί. Δηλαδή αν σας πω ότι περίπου, αν θυμάμαι καλά, αν μπορεί να με επιβεβαιώσει και ο κύριος Στενάκης, το κόστος ηλεκτροφωτισμού, δηλαδή το ΦΟΠ που λέμε οδών και πλατειών είναι περίπου 450.000€. Οπότε φανταστείτε πόσο ενέργεια χαλάμε, όχι μόνο σε χρήμα, αλλά μιλάμε για με περιβαλλοντικούς όρους. Ότι χαλάμε ενέργεια. Γι’ αυτό λέμε εμείς ότι πρέπει άμεσα να φτιάξουμε τους ισολογισμούς μας και να έρθουμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

ΚΟΥΛΟΝ ΑΣΠΕ: Καλησπέρα σας. Εγώ ήθελα απλώς να κάνω μία πρόταση, γιατί δεν είδα τίποτα για το δίκτυο μονοπατιών. Θέλει συντήρηση, θέλει μερικές κατασκευές. Η δουλειά γίνεται εθελοντικά, αλλά υπάρχουν έξοδα. Πρέπει να αλλάξουμε όλη τη σήμανση γιατί έχει καεί από τον ήλιο. Ένα παράδειγμα. Όταν κατεβαίνουμε από … μέχρι Ελαιώνα, στην αρχή είναι μπάζα. 100 μέτρα δεν θα ήταν δύσκολο να κάνουμε σκαλάκια. Μερικοί δεν κατεβαίνουν γιατί πέφτουν. Πιο πέρα υπάρχει ένα σημείο που είναι επικίνδυνο, γιατί έχει γκρεμό 5 μέτρα δεξιά. Τέτοιες παρεμβάσεις θα βοηθήσουν.

ΚΑΝΕΛΑ ΤΙΤΙΝΑ: Ήθελα να συμπληρώσω το εξής. Μελέτη χωροθέτησης για σφαγείο, γιατί είναι πάρα πολλοί Κτηνοτρόφοι και υπάρχουν πάρα πολλά ζωντανά εδώ στην Αίγινα και οπωσδήποτε, βέβαια έχει να κάνει και με το χωροταξικό. Αλλά αν μπορούμε και αυτή τη μελέτη να την προσθέσουμε.
Επίσης, όσον αφορά τη μελέτη καταγραφής του δικτύου των υδρομέτρων, τελικά θα γίνει; Θα μπορεί να γίνει καταγραφή του δικτύου των υδρομέτρων, έτσι ώστε να ξέρουμε που υπάρχουν απώλειες στο δίκτυο. Γιατί ακούμε κατά διαστήματα και ακούγαμε για πάρα πολλά χρόνια, λέω ένα παράδειγμα, ο Μεσαγρός δεν είχαν υδρόμετρα. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Ολόκληρες περιοχές δηλαδή τραβάγανε νερό χωρίς πραγματικά να ξέρει κανένας που τελικά αυτό το νερό χάνεται. Χάνεται στην πηγή; Χάνεται στην κατανάλωση; Χάνεται στην διαδρομή; Έρχεται; Δεν έρχεται;
Το άλλο είναι το εξής. Όσον αφορά το Λιμενικό Ταμείο που μου είπατε, εγώ ρώτησα συγκεκριμένα για αποκέντρωση. Το master plan που κάνει το Λιμενικό Ταμείο αφορά το Λιμενικό Ταμείο. Τις κατευθυντήριες γραμμές τις δίνει ο εκάστοτε Δήμος, η εκάστοτε Διοίκηση. Άρα λοιπόν, το Λιμενικό Ταμείο επειδή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και ανήκει στον Δήμο, ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος θα πει, στο Λεόντι θα κάνω ή δεν θα κάνω. Θα κάνω στην Σουβάλα, ή θα κάνω στην Αγία Μαρίνα, ή οπουδήποτε.
Και το τελευταίο είναι όσον αφορά συμπληρωματικό της ανακύκλωσης. Και για τα ανταποδοτικά τέλη που είπατε για να είναι τελείως ανταποδοτικά και να μην είναι ισοπεδωτικά ή οριζόντια, πρέπει να ο καθένας να πληρώνει όσο καταναλώνει. Δηλαδή να πάμε σε αυτήν την λογική την ευρωπαϊκή. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή δεν μπορεί ανάλογα τα τετραγωνικά. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει 20 τετραγωνικά και να δημιουργεί περισσότερα σκουπίδια από όσο κάποιον, ο οποίος μπορεί να έχει 100 τετραγωνικά και να δημιουργεί καθόλου σκουπίδια. Δηλαδή θα πρέπει να μπούμε σε αυτό το σκεπτικό πλέον με κάποιο τρόπο. Αυτό έχει να κάνει και με την ανακύκλωση και με την διαχείριση. Και αυτό αφορά και τους επαγγελματίες και τους ιδιώτες. Γιατί είναι πραγματικά άδικο, κάποιος ο οποίος έχει ένα τεράστιο σπίτι αλλά δεν δημιουργεί σκουπίδια, ή κάτι, να πληρώνει αρκετά περισσότερα λόγω τετραγωνικών μέτρων με κάποιον, ο οποίος έχει ένα χώρο πολύ μικρότερο και πληρώνει πολύ πιο λίγα.
Αυτά ήθελα να συμπληρώσω. Ευχαριστώ.

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ: Γεια σας. Εκπροσωπώ τον Μορφωτικό Σύλλογο. Λείπει ο κύριος Μουσουλέας και μπορώ να πω ότι τον ευχαριστώ πολύ, γιατί πραγματικά η εμπειρία είναι πολύ θετική. Πήρα απαντήσεις σε ερωτήματα που είχα κι εγώ σαν Δημότης της Αίγινας και μου αρέσει πάρα πολύ το κλίμα εδώ της αποψινής συγκέντρωσης.
Με χαρά βλέπω εδώ στον προϋπολογισμό μελέτη για το Δημοτικό Θέατρο. Όπως ξέρετε, είμαι άνθρωπος του θεάτρου από το 83. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί όλες οι ομάδες που μπαίνουμε σε αυτόν τον χώρο τον έχουμε αγαπήσει και αφήνει ο κάθε ένας μας εκεί κάτι από την ψυχή του. Που πραγματικά θα είναι χαρά μας να τον δούμε να είναι πραγματικό θέατρο.
Και αν μου επιτρέπετε, θέλω να κάνω μία πρόταση. Για την κατασκευή ράμπας, για τους συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα, για την εύκολη πρόσβαση τους στην θάλασσα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χθες το ψηφίσαμε. Πρόσβαση σε 4 παραλίες ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Ράμπες, βοηθητικούς χώρους, αποδυτήρια. Ράμπες δηλαδή να μπορούν να μπούνε στην θάλασσα. Σε 4 παραλίες. Επιδοτούμενο πρόγραμμα είναι, κάναμε τις μελέτες μας.

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ: Με συγκινείτε. Συγγνώμη που επανήλθα, δεν το ήξερα. Επειδή κολυμπάω στην παραλία της Παναγίτσας και δίπλα μου έρχεται μία κυρία με το καροτσάκι και βλέπω τον αγώνα που έχει η συνοδός για να την βάλει στην θάλασσα, που είναι θεραπευτικός ο λόγος που μπαίνει στην θάλασσα και πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ που έγινε αυτό. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και συγγνώμη.

ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ: Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο και την υπόλοιπη Επιτροπή για την τιμή που μας κάνανε να συμμετέχουμε στον θεσμό της Επιτροπής πολιτών. Είμαι χαρούμενος σήμερα, αλλά και πολύ προβληματισμένος. Είχα την τύχη από τη Δημαρχία του κυρίου Κουκούλη, να έχω επιλεγεί πάλι στις τότε επιλογές για τις Επιτροπές πολιτών, αλλά το δυσάρεστο ήταν, ότι ενώ συμμετείχαμε στην αρχή 30 ή 50 άτομα, στο τέλος μέναμε 2-3 και έμενα στο τέλος μόνος μου. Το ξέρει ο κύριος Κουκούλης και όλοι. Δεν χρειάζεται να λέμε τίποτα.
Πολύ φοβάμαι ότι εάν η συγκεκριμένη Επιτροπή των συμπολιτών μας που σήμερα είπε πράγματα, έκανε προτάσεις, έκανε εισηγήσεις, δεν συνεχίσει με κάποια ευθύνη σαν πολίτης, όπως έχουμε ο καθένας μας, να συμμετέχει ενεργά σε όλη την χρονική διαδικασία της θητείας μας και πούνε, α δεν πειράζει παιδιά, άκουσα, είπα δυο πράγματα, έφυγα. Αυτό σημαίνει ότι από μόνη της αυτή η Επιτροπή δεν έχει καμία αξία και δεν θα αποδώσει τίποτα σχεδόν. Θα είναι όπως και όλες οι προηγούμενες άλλες Επιτροπές των πολιτών, τόσες προηγούμενες τετραετίες.
Και θα φθάσουμε να πούμε εδώ στο ερώτημα, αυτός ο θεσμός της Επιτροπής πολιτών που ο νομοθέτης το σκέφθηκε και το έβαλε μέσα στον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατί τον έβαλε άραγε; Όλοι οι πολίτες να πηγαίνουν να ακούνε, να εισηγούνται; Να διαβουλεύονται χωρίς να έχουν εισηγητικό χαρακτήρα; Και μερικές φορές επιτακτικό για αυτά τα οποία θα αποφασίζουν. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει όταν όλοι όσοι είμαστε εδώ συνεχίσουμε να δούμε πως θα πρέπει να λειτουργήσουμε σαν Επιτροπή πολιτών με ομάδες εξαίρετες, που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας μέσα εδώ, γιατί βλέπω συμπολίτες μου οι οποίοι έχουν πάρα πολλά προσόντα, είτε είναι Μηχανικοί, είτε είναι επιστήμονες οικονομικοί, είτε είναι πολιτικοί επιστήμονες, οτιδήποτε, μπορούν να συστήσουν ομάδες και να βοηθήσουμε τον Δήμο μας, γιατί εμείς οι ίδιοι είμαστε Δήμος. Και τον Δήμαρχο που είναι επάνω κάθε φορά, έχουμε την διάθεση να τον βοηθήσουμε. Όχι, δεν έχουμε την διάθεση να αντιπολιτευθούμε απέναντι του.
Εάν το καταλάβουμε αυτό σαν Επιτροπή, σαν θεσμός, που αυτή τη στιγμή είμαστε τυχεροί που είμαστε, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε ποικιλόμορφα και ποικιλότροπα τον τόπο μας. Αυτό βέβαια θα βοηθήσει όχι μόνο να επιλύσουμε μερικές φορές τα προβλήματα που μας αφορούν, αλλά μπορούμε να δώσουμε κι ένα στίγμα πέρα από την Αίγινα, ότι σε αυτόν τον τόπο εδώ, που ξεκίνησε από δω η πρώτη, ο πρώτος παλμός του έθνους μας, ότι κάτι γίνεται. Και μπορούμε να πάρουμε τέτοιες πρωτοβουλίες και σε πολιτιστικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο βοηθώντας τον Δήμο, ούτως ώστε η Αίγινα μας να είναι κάτι ξεχωριστό απ’ ό,τι ήταν τα άλλα χρόνια. Το λέω με καλή διάθεση, δεν το λέω με καμία άλλη διάθεση και συναισθηματικά σας μιλάω αυτή τη στιγμή, γιατί προσπάθησα κι εγώ όλα τα χρόνια να γίνω Δημοτικός Σύμβουλος, να γίνω το ένα, να γίνω το άλλο. Δεν πέτυχε. Αλλά μέσα μου όμως έχω έναν καημό. Ότι σαν πολίτες, τι μπορούμε να προσφέρουμε ο καθένας; Την λέξη ευθύνη την έχει μόνο ο Δήμαρχος μας; Την έχει μόνο το σεβαστό Δημοτικό Συμβούλιο; ή την έχουμε κι εμείς όλοι μας; Γιατί εδώ αποποιούμεθα όλοι τις ευθύνες μας και λέμε, ξέρετε κάτι; 4 χρόνια εγώ έβγαλα Δήμαρχο και αυτός θα τα κάνει. Δεν είναι έτσι αγαπητοί συμπολίτες. Εμείς είμαστε αυτοί, οι οποίοι θα βοηθήσουμε, ή θα πρέπει να βοηθάμε κάθε φορά την οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή για να παράξει αποτέλεσμα. Και να τον ελέγχουμε, αλλά και να τον βοηθάμε. Και να εισηγούμαστε αυτά τα πράγματα που όλοι εμείς τα έχουμε αποφασίσει εδώ, θα έχουμε μία σωστή άποψη και θα πούνε, τώρα περάστε την στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Θα ήθελα να κάνω μία πρόταση στους αγαπητούς συμμετέχοντες στην Επιτροπή, ότι θα πρέπει στην δεύτερη επαναληπτική συγκέντρωση να δούμε με ποιο τρόπο θα κάνουμε ένα οργανόγραμμα. Θα κάνουμε έναν Οργανισμό, ας τον πω έτσι, μικρό. Το πώς θα πρέπει να δουλέψει η Επιτροπή των 50 πολιτών. Είναι μεγάλος ο αριθμός αυτός κύριοι. Και πρόταση μου είναι, η Επιτροπή, γιατί το λέει και ο Νόμος μέσα, να μην απαρτίζεται μόνο από 50, αλλά μπορούμε να βρούμε και άλλους 200, και άλλους 300, ούτως ώστε αυτή η Επιτροπή να αποκτήσει μία δυναμική, η οποία πραγματικά να αποδώσει έργο υπέρ του Δήμου. Κι έτσι δεν θα είμαστε ένα τυπικό όργανο που θα κάνουμε μόνο προτάσεις, αλλά πραγματικά θα κάνουμε εισηγήσεις που θα είναι προς όφελος όλου του νησιού μας.
Δεν θα σας κουράσω περισσότερο και θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε και άλλες φορές. Αλλά πιστεύω ότι σε αυτόν τον θεσμό, τον οποίο ο νομοθέτης έβαλε μέσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση , παρόλα, θα μιλήσω για μισό λεπτό. Ότι στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει Τοπική Αυτοδιοίκηση, υπάρχει αντιπροσώπευση Δημοτικών Συμβούλων, ή αντιπροσωπεία Δημοτικών Συμβούλων. Άλλο Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έχει τελειώσει η έννοια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως έχει τελειώσει και κάποια άλλη έννοια, την οποία δεν είναι επί του παρόντος να μιλήσουμε. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει.
Όσο είμαστε όμως ενεργοί πολίτες, μπορούμε να διορθώσουμε μερικά πράγματα. Σας ευχαριστώ όλους, γιατί άκουσα όλες τις ανησυχίες όλων μας. Πάρα πολύ καλές. Όλοι τις έχουμε διατυπώσει κατ’ επανάληψη και στις Συνελεύσεις που κάνουμε και στα Σωματεία μας και στους Συλλόγους και από δω κι από κει και τις ξαναφέραμε έστω εν συντομία σήμερα να τις δώσουμε. Πάρε τες Δήμαρχε, πάρε Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι έτσι αγαπητοί συμπολίτες. Αυτές τις ανησυχίες μας ο κάθε ένας στο μέτρο που του αναλογεί και από τις γνώσεις που έχει, μπορεί να πάρει γύρω-γύρω να κάνει μικρές ομάδες και να κάνει πράξη σωστά αυτά που θέλει και επιθυμεί από μέσα του.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω λίγο να σας συγκίνησα ή να σας δυσαρέστησα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κύριος Τσιμπούρης, απλά αυτό που κατάλαβα, η πρόταση είναι πως πρέπει κι εμείς να το κάνουμε οι ίδιοι, να τροφοδοτείται το ενδιαφέρον και μπορούμε να συναντιόμαστε πιο συχνά και όχι μόνο μέσα στα πλαίσια μίας συζήτησης ενός τεχνικού προγράμματος.

ΚΟΜΗΝΙΑΔΗ ΦΑΝΗ: Καλησπέρα και από μένα. Δεν πρόλαβα την αρχή της κουβέντας. Ήθελα απλά να συμπληρώσω, να ρωτήσω μάλλον, τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ, γιατί άκουσα ότι θα διακοπεί, αν θα ολοκληρωθούν, γιατί ξέρω ότι έχει ενταχθεί και μία μελέτη για τη μόνωση του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Και αν δεν ολοκληρωθούν, αν η μόνωση θα ενταχθεί στα 250 χιλιάρικα, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο. Γιατί υπάρχει θέμα και στον περιβάλλοντα χώρο. Δηλαδή στην πίσω αυλή του σχολείου και μπροστά θέλει συντήρηση. Και είναι βασική και η μόνωση. Θα έχουμε σοβαρό θέμα. Ξέρω ότι είχε από τον κύριο Ντελή κοινοποιηθεί πέρσι μία επιστολή για να ενταχθεί στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ. Αν δεν έχει γίνει μελέτη, ή αν έχει γίνει, αν θα ολοκληρωθεί. Και αν όχι, αν υπάρχει εκκρεμότητα, όσο μπορούμε να επισπεύσουμε να ενταχθεί τα 250.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα πρέπει να κάνουμε μία συντονισμένη ενέργεια μαζί με την κυρία Ταλέβη και με την Περιφέρεια, να μας διαθέσει έναν άνθρωπο. Είπαμε ακόμα και να τον φιλοξενήσουμε 2 και 3 μέρες, να ολοκληρώσουμε τις καταγραφές και να δούμε να προχωρήσει.

ΚΟΜΝΙΝΙΑΔΗ: Ωραία, ευχαριστώ.

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.: Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους συμμετέχοντες. Και εκτός από τα ενδιαφέροντα πράγματα, πρέπει να ξεχωρίσουμε και τον τρόπο που έγινε η συζήτηση, που ομολογώ ότι ήταν πολύ πιο συγκροτημένος και καλύτερος από τον τρόπο που συζητάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να πάρουμε ορισμένα παραδείγματα.
Και λέω κι εγώ, ότι κριτήριο του πόσο επιτυχημένος θα είναι αυτός ο θεσμός και η συνέχεια του, είναι όπως είπε και ο κύριος Τσιμπούρης, κατά πόσο αυτά, τα οποία ελέχθησαν εδώ θα έχουν αντίκρισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως στην Διοίκηση, να μπούνε μέσα στον προγραμματισμό και να υλοποιηθούν, ούτως ώστε να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων σε αυτήν την Επιτροπή. Ευχαριστώ.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Θα ήθελα κι εγώ να σας ευχαριστήσω από τη μεριά μου που παραβρεθήκατε εδώ με τις ιδέες σας, με τις ανησυχίες σας. Σε κάποια πράγματα να μας διορθώσετε, να μας πείτε κάποια αυτά και αυτό, όπως είπατε, να ξαναγίνει μία φορά δύο και να είμαστε όλοι όσο πιο κοντά μπορούμε.
Θα ήθελα να σας ευχηθώ Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλους και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ: Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που μας βάλατε σε αυτήν την Επιτροπή. Με καλύψατε στα περισσότερα κι εσείς με τις απαντήσεις και τα ερωτήματα των συμπολιτών.
Απλά θα ήθελα να ρωτήσω ένα πρόβλημα που έχουμε εμείς στο 1ο Γυμνάσιο και αντιμετωπίζουμε, μπορεί και να το έχετε βάλει στη μελέτη σας, στο τεχνικό πρόγραμμα. Έχουμε ένα πρόβλημα με τις βροχές. Όταν δηλαδή χαλάει ο καιρός, έχουμε πρόβλημα, η πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο γίνεται μέσα από το διπλανό κτίριο, το ΕΠΑΛ. Και λέω, αν υπάρχει κάποια λύση σε αυτό το πρόβλημα.
Κι ένα δεύτερο σαν πολίτης και κάτοικος του Μαραθώνα, αν υπάρχει μελέτη καθαρισμού του ποταμού του Βιρού. Που τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, δεν είναι προσβάσιμα στα χωράφια, που εκεί έχουν κάποιοι αγρότες. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι Καλά Χριστούγεννα σε όλους.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πούμε ότι εάν παρατηρήσατε φέτος, μετά από αυτές τις βροχοπτώσεις δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα εισροής υδάτων στο Γυμνάσιο και στο ΕΠΑΛ. Άλλο λέω. Μιλάω για την πλημμύρα, δεν μιλάω για την όδευση των μαθητών. Αυτό συνέβη διότι έγκαιρα, με συντονισμένες προσπάθειες καθαρίσαμε και ξαναπήγαμε. Δεν είχαμε ένα φαινόμενο, δηλαδή της πλημμύρας των χώρων, των υπογείων κλπ.
Τώρα, όσον αφορά με την όδευση, να σας πω ότι υπάρχει μία μελέτη η οποία ολοκληρώνεται και είναι από την Περιφέρεια Αττικής, κι έχει να κάνει με την απορροή του ρεύματος στη Λεύκη.
Και φέτος όμως κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων με παρεμβάσεις της Τεχνική Υπηρεσίας ή του Αντιδημάρχου, ήμουνα κι εγώ, οδηγήσαμε με συναίνεση του όμορου ιδιοκτήτη και οδηγήσαμε τα συγκεντρωμένα ύδατα να πάνε σε μία άλλη κατεύθυνση και όχι προς την κατεύθυνση του σχολείου. Βέβαια αυτό ήταν μία προσωρινή λύση, δεν είναι η λύση που θα δώσει, δεν είναι λύση οριστική, αλλά είμαστε σε αυτό το στάδιο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή στην ολοκλήρωση αυτής της μελέτης από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής και να δούμε πως θα γίνει αυτή η κατασκευή. Να περάσει δηλαδή και από ιδιοκτησίες και να καταλήξει στο χώρο προς την θάλασσα. Δηλαδή εκεί που περνάει από το Beach, περνάει, ναι, ναι εκεί στην παιδική χαρά.
Να σας πω ότι εκεί, στην παιδική χαρά, υπήρχαν κλεισμένα φρεάτια τα οποία τα ανοίξαμε. Και κατά μήκος, στον επιμήκη άξονα δηλαδή του παραλιακού μετώπου, εκατέρωθεν της παιδικής χαράς ήταν κλεισμένα και τα ανοίξαμε. Γι’ αυτό σας λέω ότι υπήρξε δηλαδή, βέβαια δεν δίνει οριστική λύση, αλλά είχαμε μία πολύ σημαντική βελτίωση σε αυτό το θέμα. Και δεν παρατηρήθηκαν τέτοια φαινόμενα.

ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΜΑΙΡΗ: Καλησπέρα και από μένα. Θα συμφωνήσω κι εγώ ότι υπάρχει ένα θετικό κλίμα συνεργασίας, το οποίο διαφαίνεται στην πρώτη αυτή Συνεδρίαση.
Να πω λίγο, επειδή ακούστηκε το Λαογραφικό, η ΚΕΔΑ διαχειρίζεται 4 κτίρια. Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αίγινας, τον Πύργο Μάρκελου, το Δημοτικό Θέατρο Αίγινας και το Πνευματικό Κέντρο κυψέλης.
Εμείς έχουμε κάνει ήδη δύο Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου. Ορίσαμε στην δεύτερη κάποιες υποομάδες εργασίας. Θεωρούμε ότι σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τον Δήμο τον ίδιο, αφενός πρέπει να γίνουν κάποιες στατικές μελέτες, ώστε να δούμε ποια προβλήματα αντιμετωπίζει κάθε κτίριο ξεχωριστά και από κει και πέρα, αφού καταγραφούν οι ανάγκες, να δούμε τι μπορούμε να καλύψουμε. Ήδη με τον κύριο Καραγιάννη είχαμε επισκεφθεί το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο και με την κυρία Χατζίνα, ως εκπρόσωπο του Συλλόγου Φίλων. Είδαμε κάποια πράγματα. Είναι πολύ καλό να ανοίξει και χαίρομαι που θα γίνει λίστα για να λειτουργήσει το Λαογραφικό. Ωστόσο δεν μπορεί να λειτουργήσει, αν πρώτα δεν αντικατασταθούν οι ζημιές και δεν σώσουμε τις ήδη υπάρχουσες εκθέσεις.
Υπάρχουν και προτάσεις της Αίγινας στην ΚΕΔΑ για επέκταση του. Αν δεν σώσουμε αυτά που ήδη έχουμε, και σε κάθε κτίριο, τον Πύργο του Μάρκελου που εξωτερικά έχει μεγάλη διάβρωση. Είναι ιστορικό μνημείο, το γνωρίζουμε, υπάρχει διαδικασία. Αν δεν σώσουμε τις ήδη υπάρχουσες καταστάσεις, δεν νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Ωστόσο κάθε πρόταση είναι δεκτή και στην ΚΕΔΑ είμαστε θετικοί σε κάθε συνεργασία και με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και σε ό,τι μπορούμε να συνδράμουμε. Και με τα σχολεία έχουμε ξεκινήσει, και με τις Κοινότητες, με ό,τι μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε και την κυρία Κουκούλη. Νομίζω ολοκληρώσαμε. Ήταν πολύ ωραία η σημερινή παρουσία απ’ όλους σας. Βλέπω βέβαια πάντα πρόσωπα συγκεκριμένα. Χαίρομαι γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι πάντα σε όλες τις συναντήσεις, σε όλες τις εκδηλώσεις. Είναι πρόσωπα, τα οποία αγωνίζονται, από τον τομέα τους ο καθένας και είναι σε όλες τις συναντήσεις που κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία και εύχομαι καλές γιορτές σε όλους.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κι εγώ μία τελευταία κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα, είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να βρίσκομαι εδώ, ανάμεσα σας. Ήταν ένα πολύ δημιουργικό έτσι βράδυ, απόγευμα.
Εύχομαι να ξανασυναντηθούμε σύντομα. Να ευχηθώ Καλά Χριστούγεννα, υγεία πρωτίστως και ευημερία. Καλή συνέχεια.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Στυλιανός Θεριανός

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας