Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την  12η/05/2016

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: ΟΙΝΩΝΗΣ 3
Τ. Κ. : 180 10 Αίγινα
Fax : 2297320035/2297025099
Τηλέφωνα : 22973 20013
email:grafeiodimarxou@aeginadimos.gr

Αίγινα, 27/04/2016

Αρ. Πρωτ.: 6111

ΠΡΟΣ : ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»
Σχετ.: α) Το υπ.αριθμ.πρωτ.οικ.67202/08-04-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης εσωτερικής λειτουργίας της δ/νσης ανθρώπινου δυναμικού του τμήματος συλλογικών οργάνων και επιτρόπων.
Β) Το υπ.αριθμ.πρωτ. 67197/8-4-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης εσωτερικής λειτουργίας της δ/νσης ανθρώπινου δυναμικού του τμήματος συλλογικών οργάνων και επιτρόπων.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Μεριστός), την ΠΕΜΠΤΗ 12/05/2016 και ώρα 13:00, με θέμα:

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ».

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/05/2016, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.

Με εκτίμηση,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

KOIN.:

  1. ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

  2. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

  3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 2 ΣΕΛΙΔΕΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας