ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας
Ταχ. Δ/νση: Οινώνης 2
Τ. Κ. : 180 10 Αίγινα
Fax : 22970 25099
Τηλέφωνα : 22973 20019
Αίγινα 18 – 05 – 2016
Α.Π.: 29

Προς.: Μέλη Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αίγινας, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στον Μεριστό την 23 Μαϊου 2016,

ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Β’ ΔΟΣΗ

2. ΑΙΤΗΜΑ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4271/11

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας