ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Α.Π.: 5055

Προς:
1. κ. Μούρτζη Γεώργιο 2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη 3. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος 4. κ. Τσούρη Ανάργυρο 5. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη 6. κ. Δούκα Σωκράτη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3), στις 15 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση του θέματος και λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση καλλιτεχνικού έργου-μνημείου, εξωτερικά του κτιρίου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην πόλη της Αίγινας, κατόπιν της με αριθμό 8258/10-7-2017 αίτησης του κ. Ριζόπουλου Γρηγορίου.

2. Επαναφορά του θέματος και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό πρωτ. 14937/19-11-2007 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» του κ. Λεβεντόπουλου Ανδρέα, που βρίσκεται στην οδό Αισχύλου στην πόλη της Αίγινας, λόγω βεβαιωμένων αυθαίρετων κατασκευών, κατόπιν της με αριθμό 13 /2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. (εξ αναβολής).

3. Επαναφορά του θέματος και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό πρωτ. 11276/17-8-2009 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος ”Οβελιστήριο – Σνακ Μπαρ (Ουζερί)”, της ”Λαδάς Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.”, επί της οδού Παύλου Αιγινήτου 31 στην πόλη της Αίγινας, κατόπιν του με αριθμό, κατόπιν της με αριθμό 7/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ. (εξ αναβολής).

4. Επαναφορά του θέματος και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό πρωτ. 11549/24-8-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος “Καφενείο”, επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 35 στην πόλη της Αίγινας και της με αριθμό πρωτ. 1020/2634/10-γ/11-1-1990 άδειας λειτουργίας καταστήματος “Εστιατόριο” (Πατσατζίδικο), επί της Λ. Αφαίας στην πόλη της Αίγινας, του κ. Καραγιάννη Κων/νου, κατόπιν της με αριθμό 30/ 2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ, (εξ αναβολής).

5. Επαναφορά του θέματος και λήψη απόφασης (εξ αναβολής) περί ανάκλησης της υπ’ αρ. 1020/ 10167/ 4-ιγ/ 30-08-1990 άδειας λειτουργίας κατ/τος “Αναψυκτήριο”, που είχε εκδοθεί από το Α.Τ. Αίγινας επ’ ονόματι κ. Καραβάνα Μιχαήλ,που βρίσκεται στην Πλαζ Παναγίτσα, στην πόλη της Αίγινας λόγω πολεοδομικών παραβάσεων, κατόπιν της με αριθμό 11 /2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ..

6. Λήψη απόφασης, περί χορήγησης παράτασης ωραρίου άδειας χρήσης μουσικής μέχρι την 3η ώρα, στην εταιρεία «MUZIK IKE» για το κατάστημά της στην Πέρδικα Αίγινας, κατόπιν του με αριθμό πρωτ. 4129/12-4-2017 εγγράφου του Δήμου μας.

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΥΡΤΖΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας