Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αίγινα 7 Ιουνίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α.Π.: 8422
Προς:

1. κ. Μούρτζη Γεώργιο
2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη
3. κ. Πάλλη Στυλιανό
4. κ. Θεριανό Στυλιανό
5. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη
6. κ. Δούκα Σωκράτη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής (λόγω του επείγοντος να προωθηθούν άμεσα οι αποφάσεις στο Δημοτικό

Συμβούλιο Αίγινας), που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός

Οινώνης 2), στις 8 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄ για να συζητήσουμε

τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επικαιροποίησης του Κανονισμού Καθαριότητας.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επικαιροποίησης του Κανονισμού Ύδρευσης.

3. Λήψη απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της

Κοινοποίηση: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Γραφεία Αντιδημάρχων

Κωνσταντίνος Γεννίτσαρης

Αντιδήμαρχος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας