Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα 16 Aπριλίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α.Π.: 4124

Προς:
1. κ. Μούρτζη Γεώργιο 2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη 3. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος 4. κ. Τσούρη Ανάργυρο 5. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη
6. κ. Δούκα Σωκράτη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3), στις 20
Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση νέου αιτήματος του σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ. Εφραίμ και λήψη
απόφασης, σχετικά με την παραχώρηση προσωρινής στάθμευσης οχήματος, έξω
από το κτίριο του Επισκοπείου, που βρίσκεται επί της οδού Καποδιστρίου στην πόλη
της Αίγινας, κατόπιν αίτησης του ιδίου.

2. Επαναφορά του θέματος και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό
πρωτ. 5784/ 29-5- 2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος
«ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», του κ. Αποσπόρη Ευάγγελου, λόγω βεβαιωμένων
αυθαίρετων κατασκευών και κατόπιν του υπ’ αριθμόν 8137/2017 υπηρεσιακού
σημειώματος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας με συνημμένες τις σχετικές
αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, σύμφωνα με την με αριθμό 11/2017
απόφαση της Ε.Π.Ζ..
3. Επαναφορά του θέματος και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό
πρωτ. 15171/ 6-11- 2009 σε Ορθή Επανάληψη, άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», του κ. Ροδάκη Δημητρίου, λόγω
βεβαιωμένων αυθαίρετων κατασκευών και κατόπιν του υπ’ αριθμόν 8137/2017
υπηρεσιακού σημειώματος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας με συνημμένες τις
σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, σύμφωνα με την με αριθμό
12/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ..
4. Εξέταση αιτήματος του κ. Μοίρα Σόλωνα-Πέτρου και λήψη απόφασης, περί
χορήγησης άδειας προσωρινής στάθμευσης του φορτηγού οχήματος MAN, απέναντι
από το κατάστημα S/M ΜΟΙΡΑΣ, που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας
Αίγινας, για την εκφόρτωση προϊόντων του κατ/τος, για το χρονικό διάστημα από
σήμερα έως 31-10- 2017, κατόπιν αίτησης του ιδίου.
5. Εξέταση αιτήματος και λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση θέσης

στάθμευσης έξω από το ταχυδρομείο για στάθμευση του υπηρεσιακού οχήματος για
φορτοεκφόρτωση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του καταστήματος, κατόπιν αίτησης
για το ΕΛΤΑ ΚΟΥΡΙΕΡ της κ. Γιάνναρου Παναγιώτας.

Ο Πρόεδρος της
Κοινοποίηση: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφεία Αντιδημάρχων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΥΡΤΖΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας